Analiza Suncor: świetne wyniki w świetnym sektorze. Ale na jak długo?

Czy w sektorze energetycznym nadal można znaleźć solidne możliwości po tym, co prawdopodobnie było najlepszym rokiem, jaki ktokolwiek mógł sobie wyobrazić? Tak. Na przykład Suncor wydaje się skutecznie unikać uwagi inwestorów.

Suncor to klasyczna spółka górnicza

Podstawowy przegląd

Jak zawsze, zacznę od podstawowego przeglądu. Suncor Energy $SU+0.4% to kanadyjska spółka, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji ropy naftowej i gazu ziemnego. Firma została założona w 1919 roku i ma siedzibę w Calgary, Alberta, Kanada. Suncor prowadzi rozległe działania upstream w Albercie, a także obsługuje rafinerie i sieci dystrybucyjne w USA. Suncor posiada również udziały w projektach związanych z energią odnawialną.

Podstawy nie wyglądają najgorzej

Suncor jest spółką, która odnotowuje stałe zyski dzięki swojemu bogatemu portfelowi operacji wydobywczych. Jednak spółka jest narażona na kilka ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi i zaostrzeniem przepisów dotyczących wydobycia paliw kopalnych. Suncor musi także stawić czoła konkurencji z innych obszarów i źródeł - zwłaszcza wydobyciu gazu łupkowego w USA oraz złożom ropy naftowej w Rosji i na Bliskim Wschodzie. Zależność spółki od piasków roponośnych Athabasca oznacza również stosunkowo wysokie koszty wydobycia, co może wpływać na rentowność spółki. Innym ryzykiem dla Suncor są dość logicznie zmienne ceny ropy i gazu na rynku, które mogą wpłynąć na ogólne zyski firmy.

https://www.youtube.com/watch?v=Sjia7BsP4Bw

Suncor stara się jednak ograniczyć ryzyko, skupiając się na dywersyfikacji swojego portfela, w tym inwestując w energię odnawialną i oszczędzanie energii w ramach własnej działalności. Firma planuje również zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zainwestować w technologie zmniejszające wpływ wydobycia ropy na środowisko.

Sektor energetyczny. Spółka, co zrozumiałe, radziła sobie przyzwoicie

A jak radzi sobie spółka?

Solidnie. Suncor jest w centrum uwagi po wydaniu wyników za IV kwartał, które zakończyły rekordowy rok. Suncor zaraportował w IV kwartale 2022 roku zysk w wysokości 1,81 dolarów kanadyjskich na akcję przy przychodach w wysokości 13,85 mld dolarów kanadyjskich. W roku fiskalnym zarobił 8,32 dolarów na akcję, co stanowi meteoryczny wzrost z 2,56 dolarów w 2021 roku.

EPS spółki Suncor w podziale na kwartały. Źródło

Rekordowe wyniki pozwoliły spółce zwrócić akcjonariuszom w ubiegłym roku 8 mld dolarów poprzez skup akcji i wypłatę dywidendy.

W listopadzie Suncor podniósł dywidendę o 0,52 dolara, co daje obecnie roczną wypłatę na poziomie 4,6 proc. Inwestorzy, którzy chcą załapać się na kolejną dywidendę muszą działać szybko, gdyż akcje będą notowane ex-dividend 2 marca.

Historia dywidendy Suncor. Źródło:

W tym roku spodziewane jest złagodzenie zysków do 4,87 USD na akcję. Jednakże, wypłaty i skup akcji mogą być kontynuowane w przyszłości, według analityków. Suncor, czołowa spółka dywidendowa, postawiła sobie za priorytet spłatę znacznego zadłużenia - 40% nadwyżki z 2022 r. przeznaczyła na redukcję zadłużenia. Oczekuje się, że w miarę zbliżania się celów redukcji zadłużenia, Suncor będzie zwracał akcjonariuszom jeszcze więcej gotówki. Jest to świetna wiadomość dla inwestorów szukających zarówno wzrostu, jak i dochodu.

Jeśli ceny ropy utrzymają się na wyższych poziomach, może to doskonale odpowiadać inwestorom Suncor. Jednak spadające poziomy zadłużenia są nadal wyższe niż w przypadku wielu porównywalnych spółek w tej grupie branżowej. Wskaźnik P/E jest całkiem godny szacunku dla sektora. Porównywalny lub nieco lepszy od większości spółek porównywalnych

Zadłużenie Suncor spada, ale wciąż jest wyższe niż u spółek porównywalnych. Źródło:


Zagrożenia?

Suncor jest silnie uzależniony od cen rynkowych ropy i gazu. Spadek cen może negatywnie wpłynąć na ogólne przychody spółki i rentowność działalności. Wydobycie ropy i gazu wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka, takimi jak wypadki, pożary, trzęsienia ziemi i problemy z jakością wody w obszarze wydobycia. Ryzyka te mogą powodować opóźnienia w operacjach wydobywczych, a w gorszym przypadku mogą wpływać na ogólne wyniki Spółki.

Do tego dochodzi ryzyko środowiskowe i globalne ryzyko makro - w bardzo długiej perspektywie jest to po prostu przechodzenie na coraz bardziej ekologiczne zasoby i metody. Ale oczywiście jest o tym więcej i pracujemy nad rozwojem w tym obszarze.

Ostatnim punktem jest ryzyko geopolityczne. Suncor działa w wielu krajach i obszarach, w których występuje niestabilność polityczna i bezpieczeństwa. Na przykład, w wyniku ataków terrorystycznych lub konfliktów zbrojnych, działalność górnicza może zostać zakłócona i spowolniona, co może wpłynąć na ogólne wyniki firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że firma jest naprawdę solidna. Wycena i uczciwa cena zależy od każdego.

Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview