Komerční banka czy Erste Group? Po której z nich powinniśmy spodziewać się większej aprecjacji w ciągu najbliższych 12…

Choć na praskiej giełdzie nie ma zbyt wielu tytułów, to właśnie banki są tam w dużej mierze reprezentowane. Prawdopodobnie dwa najbardziej omawiane z nich to Komerční banka i Erste Group. W tym artykule przyjrzę się obu i spróbuję ocenić, która z nich jest lepszą inwestycją.

Komerční banka/Erste Group

Podstawowe informacje

Komerční banka jest jedną z najważniejszych instytucji bankowych w Republice Czeskiej, gdzie jest trzecim największym bankiem pod względem aktywów i liczby klientów. Zajmuje się bankowością uniwersalną w Czechach, a także obsługuje klientów korporacyjnych na Słowacji. Od 2001 roku KB jest częścią francuskiej grupy bankowej Société Générale.

Erste Group Bank to środkowoeuropejska grupa bankowa, obecna głównie w Austrii i Czechach. Podobnie jak KB, zajmuje się bankowością uniwersalną. Najważniejszym rynkiem pod względem wolumenu kredytów jest Austria, której udział według najnowszych danych wynosi ponad 60 %, następnie Republika Czeska z 15 % i Rumunia z mniej niż 8 %.

Wycena i stabilność finansowa

Ponieważ oba banki są rentowne, do porównania ich wyceny wykorzystujemy wskaźnik ceny do zysków (P/E ratio). Akcje Komerční banka są obecnie notowane na poziomie 7,58 P/E. Porównując KB do indeksu EuroStoxx 600 Banks, gdzie wskaźnik P/E wynosi 7,29, otrzymujemy mniejszą premię za akcje KB. Jest to jednak uzasadnione ze względu na ponadprzeciętną rentowność kapitału własnego.

Komerční banka zaprezentował bardzo solidne wyniki za 2Q 2022. Wynik z odsetek wzrósł o 47,4% r/r z 4,953 mld CZK do 7,302 mld CZK, co oznacza wzrost o 140 mln CZK r/r. 140 CZK więcej od konsensusu rynkowego. Wyższa rentowność została osiągnięta dzięki rosnącym stopom procentowym.

Komerční banka - informacje o rynku

Z kolei Erste sprzedaje się znacznie taniej przy P/E na poziomie 4,78. W porównaniu z czysto czeskimi bankami giełdowymi, takimi jak KB, Erste ma nieco niższy zwrot z kapitału własnego (ROE). Ten fakt jest już jednak odzwierciedlony w obecnej wycenie rynkowej. Błędne jest jednak założenie, że rosnące w najbliższych kwartałach stopy procentowe w strefie euro powinny pomóc we wzroście ROE.

Zysk Erste Group w 2 kw. 2022 r. pobił oczekiwania rynkowe. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 13,2% r/r z 1,277 mld euro do 1,445 mld euro. Było to spowodowane wzrostem stóp procentowych przede wszystkim w Czechach, a następnie na Węgrzech i w Rumunii.

Erste - informacje o rynku

Perspektywy na przyszłość i potencjalne ryzyko

Negatywny wpływ na otoczenie makroekonomiczne ma wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny. Następują stopniowe korekty w dół szacunków dotyczących wzrostu PKB oraz utrzymuje się silna inflacja. Te warunki prawdopodobnie spowodują niższy wzrost portfela kredytowego. Z drugiej jednak strony CNB utrzymuje stopy procentowe na wysokim poziomie, co będzie prowadziło do poprawy rentowności, czy to przy udzielaniu nowych kredytów, czy refinansowaniu już istniejących.

Z drugiej strony rosnące stopy to kolejny negatywny czynnik dla tempa wzrostu portfela kredytowego. Przynajmniej w sektorze hipotecznym możemy spodziewać się w tym roku bardziej znaczącego spadku produkcji kredytów hipotecznych.

Dużym problemem jest ewentualne wprowadzenie nadzwyczajnego podatku od zysków, znanego również jako "windfall tax". Stawka ta miałaby wpływ m.in. na sektor bankowy od przyszłego roku. Domy finansowe są oczywiście przeciwne temu podatkowi sektorowemu. W rezultacie KB zostałby uderzony mocniej niż Erste.

PonadtoErste skorzysta z powrotu do normalnej polityki pieniężnej w najbliższych kwartałach. Stopy procentowe w euro będą rosły w najbliższych kwartałach i mogą osiągnąć poziom 2%. Jednak banki centralne w Czechach i na Węgrzech zaczęły już podnosić stopy, co przyniesie korzyści spółkom zależnym Erste działającym w tych krajach dzięki rosnącym marżom odsetkowym. Przecież to jest coś, co mogliśmy zobaczyć już w 2Q.

Dywidenda

Komerční banka jest jedną z akcji z wieloletnią roczną wypłatą dywidendy i zwykle realizuje politykę dywidendową polegającą na wypłacie 60% do 70% zysku netto. Jednak w 2020 roku w świetle koronawirusów wypłata została wstrzymana. Bank wrócił do wypłacania dywidendy po pochwałach regulacyjnych w ubiegłym roku, kiedy to udało mu się wypłacić akcjonariuszom 23,86 CZK na akcję.

Dywidenda Komerční banka w 2022 roku i później, Źródło .

W tym roku z zysku za 2021 rok KB wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 43,80 CZK. Biorąc jednak pod uwagę zgromadzony kapitał z lat 2019 i 2020, możliwe jest, że Komerční banka wypłaci nadzwyczajną dywidendę w drugiej połowie tego roku. Analitycy szacują tę dywidendę na ok. 55 CZK na akcję.

Oczekuje się, że dywidenda w 2023 roku wyniesie około 51,1 CZK na akcję, co odpowiada stopie dywidendy na poziomie 8,9%. Na tę perspektywę może jednak wpłynąć wprowadzenie nadchodzącego podatku nadzwyczajnego!

Erste Group Bank w związku z koronawirusem zawiesiłtakże wypłaty dywidendy w 2020 roku. W 2021 roku bank wznowił wypłatę zgodnie z zasadami regulatora. Zarząd banku zdecydował na tegorocznym walnym zgromadzeniu, które odbyło się w środę 18 maja, o wypłacie dywidendy w wysokości 1,60 euro brutto na akcję. W swoim ostatnim raporcie Erste podało, że planuje w tym roku wypłacić dywidendę w wysokości 1,9 euro. Stopa dywidendy wyniosłaby więc prawie 8,5% .

Ponieważ Erste jest spółką austriacką, opodatkowanie jej dywidend podlega prawu austriackiemu. Podatek u źródła wynosi tutaj 27,5%.

Wniosek

Podsumujmy. Oba banki mają uniwersalny bankowy model biznesowy i oferują swoim klientom pełen zakres usług. Jednocześnie są one bardzo dobrze skapitalizowane, co wiąże się z potencjałem dywidendowym. Nieco wyżej jest po stronie KB, gdzie jest szansa, że już jesienią tego roku zobaczymy nadzwyczajną dywidendę. Jednym z potencjalnych zagrożeń pozostaje jednak wprowadzenie nadzwyczajnego podatku od zysków.

Podczas gdy KB jest bankiem wyłącznie czeskim z wyjątkiem Slovenko, Erste może pochwalić się dywersyfikacją w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym przypadku oba banki powinny nadal korzystać z wysokich stóp procentowych. Należy jednak zwrócić uwagę na Erste, który również powinien skorzystać na podwyżkach stóp EBC w najbliższych kwartałach. Dlatego uważam, że inwestor nie zrobi źle niezależnie od tego, który bank kupi.

DISCLAIMER: Wszystkie informacje podane tutaj mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Zawsze należy przeprowadzić własną analizę.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview