Czy posiadasz amerykańskie akcje? W takim razie zdecydowanie powinieneś uważać. Możesz się zdziwić.

Większość ludzi lubi amerykańskie akcje. Oczywiście, inwestowanie niesie ze sobą pewne ryzyko. Ale jest jedna rzecz, o której mało kto Ci mówi, a która może mieć znaczący wpływ na Twój majątek. Co to jest? Jak temu zapobiec i jak się zabezpieczyć? Dowiedz się tego poniżej.

Jednym z najbardziej znanych pojęć jest tzw. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która chroni inwestorów przed koniecznością opodatkowania dochodów z inwestycji więcej niż raz. Tutaj jednak bardzo ważne jest zrozumienie, co wszystko jest objęte tą umową. Większość inwestorów ma wrażenie, że umowa ta chroni ich we wszystkich aspektach. Po części mają rację, ponieważ umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Czechami a USA obejmuje dochody z inwestycji, ale tylko w okresie życia inwestora. Oznacza to, że jeśli budujesz portfel, który chcesz pewnego dnia zostawić swoim potomkom, to w przyszłości mogą oni mieć problem.

Podatek progresywny

Czechy mają umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, ale dotyczy ona tylko podatku dochodowego, a nie podatku od spadków i darowizn.

Olivia Cooper, specjalistka od prawa międzynarodowego i kontekstu podatkowego, potwierdziła. Podatek dotyczy więc każdego czeskiego rezydenta lub mieszkańca jakiegokolwiek kraju, który nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA. Oznacza to, że każdy obywatel w przypadku dziedziczenia lub darowizny nieruchomości położonej w USA będzie podlegał temu podatkowi. Jak pisałem wyżej. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w tym przypadku dotyczy tylko podatków dochodowych za życia. W przypadku czeskich inwestorów podatek ten dotyczy tylko dziedziczenia lub darowizny.

Może to być bardzo mylące, ponieważ każda umowa podatkowa, mimo że zawarta przez ten sam kraj, może mieć różne klauzule kwalifikacyjne. Dlatego nigdy nie należy zakładać, że jeśli zwolnienie jest dostępne w jednej amerykańskiej umowie podatkowej, będzie ono dostępne we wszystkich tych umowach.

Tak więc podatek ten ma zastosowanie do wszystkich aktywów posiadanych przez osobę zmarłą w dniu śmierci. Wyimaginowany lukier na torcie tego wszystkiego jest taki, że podatek zazwyczaj nie jest płacony od pierwotnej wartości aktywów, lub tego, co spadkodawca zapłacił za nie, ale od aktualnej wartości godziwej.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlJ2gnFd8Io

Dolna linia. Jeśli chcesz przekazać jakikolwiek majątek po swojej śmierci lub przez dar, czy to akcje czy nieruchomości, które znajdują się w Ameryce, będziesz musiał zaakceptować fakt, że majątek ten będzie opodatkowany podatkiem progresywnym. Podatek ten może wynosić nawet 40 proc. Z podatku zwolnione są tylko aktywa do 60 tys. dolarów.

Jak tego uniknąć?

Znalazłem w sieci kilka informacji i wskazówek, które mogą pomóc w uniknięciu tego podatku. Jedną z nich było trzymanie swoich inwestycji za pomocą trustów lub spółek holdingowych.

Zainwestowane aktywa nie podlegają probacji i dlatego w wielu sytuacjach, takich jak śmierć osoby, nie ma przekazania aktywów w probacji i nie ma zdarzenia podatkowego, które generowałoby zobowiązanie podatkowe. Ta forma prawna posiadania i inwestowania w aktywa z siedzibą podatkową w USA ma swoją specyfikę, taką jak obowiązki księgowe, przeszacowanie czy brak testu podatkowego, ale ma też szereg pozytywów, które zawsze należy ocenić w zależności od rodzaju i wielkości inwestowanych aktywów.

Krótki i prosty fakt jest taki, że dana osoba posiada swoje inwestycje poprzez holdingi lub trusty, które znajdują się w Republice Czeskiej. Tak więc, po śmierci właściciela, właściciel amerykańskich akcji pozostaje taki sam, zmienia się tylko właściciel holdingu lub trustu. Tym samym nie ma obowiązku zapłaty tego podatku.

Biorąc pod uwagę test czasu i ilości, wydaje mi się, że najlepszą opcją dla inwestora jest wczesne poradzenie sobie z tą sytuacją i sprzedaż portfela oraz przekazanie środków bezpośrednio potomkom.

Jeśli jednak masz aktywa, które są warte mniej niż 60 tys. dolarów, to te aktywa są zwolnione z podatku i nie musisz się tym zajmować.

OSTRZEŻENIE: Nie jestem doradcą finansowym, a ten materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter czysto informacyjny.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview