Jakich zmian spodziewa się ekspert nadzorujący portfel o wartości 500 mld dolarów w 2023 r. i w kolejnych 10 latach?

Na rynku nic się nie powtarza. Co najwyżej niektóre scenariusze mogą być podobne. Teraz jednak znany strateg inwestycyjny ostrzega, że nic już nigdy nie może być takie samo!

Jurrien Timmer, dyrektor Global Macro w Fidelity Investments łączy historię i obecne trendy gospodarcze, aby zobaczyć, dokąd zmierzają rynki. Choć akcje są dziś znacznie tańsze niż rok temu, obawia się on, że amerykańscy inwestorzy wciąż zbyt optymistycznie oceniają perspektywy gospodarki i zysków korporacji. A teraz, w ostatnim wywiadzie, opisał swoje obawy i przewidywania na rok 2023.

Na początku była oczywiście kwestia recesji i jej ewentualnego przebiegu.

"Nadejście recesji wydaje się tu oczywiste, ponieważ krzywa dochodowości papierów skarbowych jest najbardziej odwrócona od 40 lat, a Rezerwa Federalna zamierza podnieść stopy procentowe powyżej 5 proc. Za każdym razem, gdy Fed zapędzał się tak daleko w restrykcyjny przedział - dwa do trzech punktów procentowych powyżej stopy neutralnej, przy której gospodarka jest teoretycznie w równowadze - następowała recesja .

Obraz ten jest zamglony przez fakt, że podczas gdy Stany Zjednoczone prawdopodobnie wchodzą w recesję, Chiny wreszcie wychodzą z zamknięcia. Trzyletnie spiętrzenie popytu na wydatki konsumpcyjne słabnie. Chiny nie będą w stanie zapobiec recesji w USA, ale mogą zapobiec recesji zysków, ponieważ większość przychodów i zysków S&P 500 pochodzi z zagranicy" - mówi Timmer.

Indeks porusza się niżej niż jeszcze rok temu

Przyjrzał się też, dlaczego inne (zwłaszcza Europa) regiony geograficzne radzą sobie w tym roku lepiej niż USA.

"Dotychczasowe wyniki wynikają częściowo ze spadku wartości dolara, a częściowo z tego, że już wcześniej nastąpił duży spadek zysków na rynkach wschodzących i zagranicznych. Względne wyceny są przekonujące, ale duże momenty wydajności wynikają z względnych zysków. Sytuacja w zakresie zysków względnych poprawia się w przypadku akcji zagranicznych - Chiny wychodzą z głębokiego dna, natomiast USA wychodzą na plus. Wzrost zysków amerykańskich przedsiębiorstw wyniósł 50% w 2021 r. W 2022 r. spadł do zera i prawdopodobnie będzie spadał w tym roku, podczas gdy w Chinach i na rynkach wschodzących jest odwrotnie - mówi.

Temat ten poruszyłem również w niedawnym podsumowaniu. Nie zdarza się to często, ale rynki europejskie mają potencjał, by w tym roku zakpić z USA. Czy w tym roku Europa będzie lepszym wyborem inwestycyjnym?

I teraz wielkie pytanie - co dalej?

"Jeśli era niskich stóp procentowych dobiegła końca, może to oznaczać, że trend sekularny przesunął się z akcji wzrostowych o dużej kapitalizacji, które dominowały w latach 2014-2021, na "wszystko inne" - takie jak akcje wartościowe, akcje o małej kapitalizacji, towary i akcje międzynarodowe. Zdarzyło się to również podczas oryginalnej ery Nifty 50 na początku lat 70. i ponownie podczas boomu technologicznego pod koniec lat 90.

Istnieją cykle rynkowe trwające od czterech do pięciu lat, ale są też trendy sekularne lub supercykle trwające dziesiątki lat. Widzieliśmy jak akcje wzrostowe przekazują pałeczkę reszcie rynku."

A jak będą wyglądały kolejne cykle?

W okresie wielkiego umiaru od końca lat 90. do niedawna mieliśmy okres niskich stóp procentowych, niskiej inflacji i niskiej zmienności. Cykl został wygładzony przez globalizację, a inflacja oswojona.

Cykl powróci w kierunku typowego czteroletniego cyklu gospodarczego. Fed będzie odgrywał większą rolę niż w przeszłości. Rynek będzie bardziej zmienny niż to, do czego inwestorzy są przyzwyczajeni, a to przemawia za potrzebą większej dywersyfikacji.

Do niedawna byliśmy w okresie długich umiarkowanych stóp. Źródło

A może jakieś ciekawe statystyki?

Przeszliśmy przez ogromny reset - P/E dla S&P 500 spadł z 30 do 18. Dla inwestorów z Gen Z, którzy zaczynają myśleć o przyszłości, jest to ogromna szansa. Dla emerytów w fazie wycofywania się z rynku, rok 2022 był prawdziwym piekłem dla ich portfela. Akcje i obligacje poszły w dół. Dobra wiadomość jest taka, że nastąpiło to po wielu latach ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Disclaimer: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. To jest wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview