Akcje dywidendowe, które chronią przed inflacją (część 2)

Spółki dywidendowe często stosują cykliczne i defensywne modele biznesowe, które są odporne na wzrost cen i radzą sobie z inflacją. W tym dwuczęściowym artykule przyjrzymy się łącznie 8 firmom, które mogą Ci to zaoferować (Część 2)

Część 2

Firmy zajmujące się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją drewna, produkcją żywności i podstawowych produktów konsumpcyjnych korzystają z silnej pozycji cenowej i zarządzania kosztami, co pozwala im podnosić ceny, utrzymywać popyt i zwiększać zyski.

Biorąc pod uwagę, że inflacja raczej nie zmniejszy się w najbliższym czasie, oto drugie 4 akcje dywidendowe, które warto kupić w okazyjnych sektorach, aby zabezpieczyć się przed inflacją:

1. Altria Group Inc. $MO+1.4%

Altria jest klasycznym królem dywidend, produkującym i dystrybuującym kultowe marki tytoniowe i należy do wielkiej trójki firm tytoniowych, wraz z Philip Morris International Inc $PM+0.9% i British American Tobacco PLC $BTI+1.2%.

Chociaż konsumenci często zmieniają swoje zachowania w odpowiedzi na zmiany cen, tytoń jest klasycznym przykładem ekonomicznym dobra nieelastycznego, w przypadku którego zmiany cen mają niewielki wpływ na popyt konsumpcyjny. Wysoka nieelastyczność wyrobów tytoniowych powinna pozwolić firmie Altria i innym firmom tytoniowym na utrzymanie władzy cenowej nad konsumentami i uniknięcie zaniżania marży, co będzie dla nich korzystne w warunkach inflacji.

Altria

Omawiając rotację w kierunku akcji defensywnych, analityk Nick Modi powiedział:

"Altria odniosła nieproporcjonalne korzyści z rotacji jako jedna z najbardziej defensywnych spółek w naszym zasięgu, biorąc pod uwagę jej ograniczoną ekspozycję na inflację kosztów, działalność skoncentrowaną na Stanach Zjednoczonych i siłę cenową".

Altria dąży do osiągnięcia wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie około 80% i wypłaca roczną dywidendę w wysokości 3,60 USD - Stopa dywidendy 7,2%

2. Fifth Third Bancorp $FITB+0.6%

Fifth Third Bancorp, z siedzibą główną w Cincinnati, jest największym bankiem na Środkowym Zachodzie . Gdy stopy procentowe rosną, banki odnoszą korzyści, ponieważ dochody z odsetek rosną szybciej niż odsetki należne deponentom. Różnica ta, zwana marżą odsetkową netto, jest głównym źródłem dochodów większości banków regionalnych, a dochód odsetkowy netto stanowił 60% łącznych dochodów Fifth Third w czwartym kwartale.

Fifth Third Bank

FITB wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 30 centów na akcję, przy wskaźniku wypłaty dywidendywynoszącym około 30% i rentowności dywidendy na poziomie 2,4%.

3. JPMorgan Chase & Co. $JPM-1.2%

Oprócz banków regionalnych, na wzroście stóp procentowych mogą skorzystać także duże banki. JPMorgan Chase jest jednym z najstarszych i największych banków w kraju. Oferuje wszystko, od rachunków czekowych, przez zarządzanie majątkiem, po usługi bankowości inwestycyjnej. Chociaż duże banki są bardziej zdywersyfikowane niż banki regionalne i uzyskują mniejsze przychody z tytułu odsetek netto, nadal mogą odnosić korzyści.

JPMorgan

W czwartym kwartale 2021 r. JPMorgan uzyskał 13,7 mld USD dochodu netto z tytułu odsetek oraz 16,6 mld USD dochodu pozaodsetkowego, który obejmuje takie pozycje, jak bankowość inwestycyjna i opłaty za zarządzanie.

"Wyższy poziom wyniku odsetkowego netto, który jest generowany przez rosnące stopy procentowe, mieści się w 'bottom line' i naszym zdaniem może mieć znaczący wpływ na zysk na akcję".

Analityk - Gerard Cassidy.

Wśród dużych banków, JPM ma jedną z najlepszych stóp zwrotu z dywidendy, oferując kwartalną dywidendę w wysokości 1 USD. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 2,6%.

4. Newmont Corp. $NEM+0.7%

Złoto od dawna uważane jest za klasyczne zabezpieczenie przed inflacją, a spółkaNewmont stanowi okazję do uzyskania ekspozycji na złoto poprzez rynki akcji. Założona w 1921 r. i mająca siedzibę w Denver spółka Newmont jest największą na świecie firmą wydobywającą złoto, prowadzącą kopalnie w Australii, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Afryce.

Newmont

Newmont spodziewa się wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne w wysokości 400 mln USD za każde 100 USD wzrostu ceny złota za uncję. Newmont przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat produkcja będzie się utrzymywać na stałym poziomie, a do 2023 r. wyniesie od 6,2 do 6,7 mln uncji, a do 2025 r. od 6,5 do 7 mln uncji rocznie.

"Firma Newmont może pochwalić się dobrymi wynikami w zakresie realizacji wytycznych, generowania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych i prowadzenia działalności w jurysdykcjach o relatywnie niższym ryzyku geopolitycznym".

Analityk - Anita Soni.

Spółka Newmont ma najwyższą stopę dywidendy spośród wszystkich głównych krajowych producentów złota, a jej wskaźnik wypłaty dywidendy jest bliski 80%. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 3,6%.

Na tym kończymy ten dwuczęściowy artykuł. Jak już wielokrotnie pisałem, osobiście wierzę w akcje dywidendowe, a nawet skupiam się na nich, i mam nadzieję, że pewnego dnia doczekam się zwrotu :D

Część 1 tutaj.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview