Analiza firmy Kofola: Firma jakościowa, w której znajdziesz stabilność i siłę jak w amerykańskiej Coca-Coli

Gigant napojowy, który ma znaczącą pozycję nie tylko na rynku czeskim w sektorze napojów bezalkoholowych. Wszyscy ją znają, wszyscy pili jej produkt. Bez przesady można go nazwać czeską Coca-Colą. Przyjrzyjmy się, dlaczego nie powinieneś pominąć tego silnego przedstawiciela praskiej giełdy w swoim inwestowaniu.

Przedstawiamy Kofolę

Kofola ČeskoSlovensko a.s. wraz ze swoimi spółkami zależnymi produkuje i dystrybuuje napoje bezalkoholowe w Czechach, na Słowacji, w Słowenii, Chorwacji, Polsce i na świecie. Oferuje napoje gazowane i niegazowane, wody, syropy, dżemy, napoje energetyczne i izotoniczne, świeże soki, bary świeże i sałatkowe, herbaty ziołowe i mieszanki kaw ziarnistych. Spółka oferuje swoje produkty głównie pod markami Kofola, Vinea, Radenska, Studenac, Korunní, Rajec, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Jupík, Semtex, UGO, Leros, Café Reserva, Trepallini, Rauch, Evian, Badoit, Vincentka i Dilmah, a także pod markami własnymi dla podmiotów trzecich, takich jak sieci supermarketów. Zajmuje się również świadczeniem usług przewozu drogowego, licencjonowaniem znaków towarowych, działalnością marketingową oraz prowadzeniem sieci barów świeżych. Historia Kofoli sięga XIX wieku.

Źródło: pse.cz

IPO spółki odbyło się w 2015 roku. Akcje Kofoli są obecnie notowane po 275 koron, gdyż w ciągu ostatniego roku cena spadła o prawie 16%. Kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie 5,82 mld CZK. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wskaźnik PE wynosi 19,7, co jest wartością dość zawyżoną jak na producenta napojów.

Najważniejsze informacje

Zacznijmy od sprzedaży, która w ostatnich latach była niespójna. Rekord w wysokości 7,15 mld C$ został osiągnięty w 2015 roku i od tego czasu firma nie zbliżyła się do tej kwoty. W ubiegłym roku spółka zarobiła 6,64 mld CZK, co oznacza poprawę o 7,53% w stosunku do 2020 r. Zysk brutto osiągnął w ubiegłym roku 2,926 mld CZK, co wpisuje się w trend ostatnich 4 lat utrzymywania marży brutto na poziomie ponad 44%. Jest to całkiem do przyjęcia, biorąc pod uwagę działalność Kofoli.

Teraz możemy przejść do EBITDA i zysku netto. Kofola raportuje tylko EBITDA, którą oblicza jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację. Zwykle do EBITDA dodaje się koszty odsetek i podatki. I tak, jak podaje Koyfin, EBITDA wyniosła w zeszłym roku 912,5 mln, co oznacza poprawę o 7,4% w stosunku do 2020 r. Marża EBITDA od 5 lat utrzymuje się powyżej 13%. Zysk netto wyniósł w zeszłym roku 248,8 mln, co oznacza przyzwoitą poprawę o 85% w stosunku do 2020 r., ale musimy wziąć pod uwagę stratny rok 2018. PE od kilku lat oscyluje wokół poziomu 20, ale znacząco wzrósł w 2020 r., kiedy to zysk został ograniczony z powodu kowbojstwa.

Źródło.

Wyniki finansowe

W ramach zarobków spółek zawsze najbardziej interesują mnie segmenty i rozkład geograficzny przychodów oraz to, jak się one kształtują. Większość pieniędzy pochodzi z segmentu CzechoSlovakia, czyli sprzedaży napojów w Czechach i na Słowacji. W sumie w tych regionach firma zarobiła w ubiegłym roku 4,796 mld koron, co stanowi 72,3 proc. całkowitych przychodów. To niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2020, kiedy udział ten wynosił 73 proc. Drugi pod względem wielkości udział ma segment adriatycki, czyli Słowenia i Chorwacja, który w ubiegłym roku wygenerował 1,231 mld koron, co stanowi 18,6 proc. sprzedaży. Co ciekawe, udział sprzedaży w tych krajach wzrósł o 0,9 proc. Ostatni segment to Fresh & Herbs, do którego należy firma z Polski, ale także czeska firma Ugo czy słowacki Leros. Kofola zarobiła tu w ubiegłym roku 9,1% sprzedaży.

Źródło: investor.kofola.cz

Jakie konkretne produkty zarabiają najwięcej? Jak widzimy na poniższym screenie, napoje gazowane są na pierwszym miejscu, zarabiając w 2021 roku 2,527 mld koron, co stanowi 38% udział. Zaraz za nimi plasują się wody, których sprzedaż wyniosła łącznie 2,213 mld CZK z udziałem 33,4%. Napoje nieg azowane mają wtedy 9,1% udziału, syropy 7,7% udziału, świeże batony i sałatki 3,7% udziału, a pozostałe produkty 8% udziału. Wzrost w segmencie Woda obejmuje wpływ przejęcia spółek ONDRÁŠOVKA i Karlovarská Korunní (przejęcie nastąpiło w II kwartale 2020 r.), a wzrost w segmencie Pozostałe wynika głównie ze sprzedaży produktów LEROS i Premium Rosa, ale także ze sprzedaży produktów energetycznych Semtex.

Źródło: investor.kofola.cz

Na kolejnym ekranie widzimy jeszcze geograficzny rozkład sprzedaży, który przeplata się ze wspomnianymi już trzema głównymi segmentami.

źródło: investor.kofola.cz

W ramach bilansu możemy zauważyć, że Kofola posiada 7,235 mld CZK aktywów, czyli o 4% mniej niż w 2020 r. Tutaj dominują aktywa trwałe, liczbowo jest to 5,306 mld CZK, co oznacza spadek o 6,6% w stosunku do 2020 r. Zdecydowanie największą pozycją są grunty, budynki i wyposażenie. Jest to logiczne, ponieważ obejmuje to na przykład hale, w których odbywa się produkcja ich wyrobów. Aktywa te stanowiły ponad 60% aktywów trwałych. Drugą największą pozycją są wartości niematerialne i prawne, do których zalicza się patenty czy znaki towarowe. Wartości niematerialne i prawne stanowią łącznie 23,5% aktywów trwałych. Zmniejszyła się ona w stosunku do roku poprzedniego głównie z powodu amortyzacji.

Źródło: investor.kofola.cz

Zmiany w zobowiązaniach spółka skomentowała w następujący sposób. Spadek kredytów bankowych i pożyczek jest wynikiem regularnych spłat, a także częściowej spłaty kredytu w rachunku bieżącym spółki. Rezerwy kancelarii wzrosły w związku z wyższymi wynagrodzeniami pracowników oraz rezerwami związanymi ze sprawami sądowymi. Zmniejszenie pozostałych zobowiązań długoterminowych związane jest z rozwiązaniem należności z tytułu dotacji rządowej. Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania wzrosły w związku z wyższymi zobowiązaniami handlowymi, zobowiązaniami z tytułu nakładów inwestycyjnych oraz wyższymi zaliczkami otrzymanymi na opakowania zwrotne.

źródło: investor.kofola.cz

Ostatnią ważną częścią raportu rocznego są przepływy pieniężne, gdzie skupię się na wolnych przepływach pieniężnych (FCF). Wolne przepływy pieniężne to pieniądze, które pozostają firmie po opłaceniu kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych. W ubiegłym roku firma została z FCF na poziomie 864,5 mln, co było wyraźnie jej najlepszym wynikiem od lat. Dla porównania, w 2020 roku wolna gotówka spółki była na poziomie 303,6 mln CZK, co oznacza poprawę o 185%. Oczywiście, jest to niezwykły skok, ale jeśli utrzyma się w dłuższym okresie, to znacznie zwiększy kredyt firmy. Dlaczego nastąpił tak nagły wzrost? Po pierwsze, znacznie wzrosły wolne przepływy operacyjne i zmniejszyły się wydatki inwestycyjne (CAPEX), których wyższe kwoty w przeszłości wynikały z inwestycji w sprzęt produkcyjny.

Dywidendy

Na koniec chciałbym wspomnieć o dywidendach. W ciągu ostatniego roku Kofola wypłaciła swoim akcjonariuszom łącznie 288 095 mln CZK. Spółka utrzymuje dywidendę na tym samym poziomie od 2018 roku, w wysokości 13,5 CZK na akcję. Obecna cena akcji na poziomie 274 CZK implikuje zatem przyzwoity dividend yield na poziomie prawie 5%. W ramach dywidend interesuje nas jeszcze payout ratio, czyli ile ze swoich zysków spółka przeznacza dla akcjonariuszy W przypadku Kofoli jest to ponad 93%, czyli całkiem sporo. Z drugiej strony, na świecie znaleźlibyśmy wiele przypadków, w których payout ratio utrzymuje się powyżej 100% przez długi czas, a firmy nadal są w dobrej kondycji finansowej.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o liczby, to wspomnę o całkowitym zadłużeniu, które jest dość wysokie i wynosi 3,84 mld koron za ubiegły rok. Jest to już jednak obniżka o 12,5% w stosunku do roku przymierza 2020. Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma.

Proszę nie brać dosłownie porównania Coca-Coli. Coca-Cola ma oczywiście pełną siłę finansową i jest najlepsza w swojej branży. Raczej nawiązywałem do podobieństwa produktów i szerokości działalności. Coca-Cola to duża firma o międzynarodowym zasięgu, której nie chodzi o jeden napój, który wszyscy znamy. To jest dla mnie ważne. Ma potencjał, aby coraz bardziej rozwijać swoją markę w takich krajach jak Polska, Chorwacja i inne. Osobiście nie planuję jeszcze w nią inwestować, ale z pewnością jest to ciekawy walor. Właśnie z punktu widzenia dywersyfikacji. Producent napojów, choć może wydawać się nudny, na 100% zawsze znajdzie swoich klientów.

To nie jest rekomendacja inwestycyjna. Tekst służy jedynie jako inspiracja do własnej analizy przed ewentualną inwestycją.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview