Wyższa stopa zwrotu z dywidendy nie zawsze jest lepsza: Na co inwestor powinien zwrócić uwagę przy wyborze wysokiej…

Jeśli chodzi o dywidendy, jest kilka rzeczy, na które trzeba uważać. Wielu inwestorów naturalnie skłania się ku akcjom o najwyższych stopach dywidendy. Powinni jednak oprzeć się tej chęci. Niniejszy artykuł podkreśla główne czynniki, na które powinni zwracać uwagę inwestorzy poszukujący wysokiej jakości akcji dywidendowych.

Inwestowanie dywidendowe to sprawdzona metoda gromadzenia majątku, która oferuje ochronę przed inflacją.

Wybierz jakość zamiast ilości

Jedną z najważniejszych przesłanek dla inwestorów przy wyborze inwestycji jest stopa dywidendy. Wyższy zysk nie zawsze jest lepszy i może być mylący. Jeśli obecne poziomy wypłat z akcji nie są zrównoważone w długim okresie, dywidendy te mogą zostać szybko obcięte.

Wybór inwestycji, która oferuje większą stabilność, może oznaczać poświęcenie pewnego poziomu zysków w krótkim okresie, ale wynik może być bardziej korzystny, zwłaszcza dla inwestorów długoterminowych. Dochód generowany przez akcje dywidendowe o niższym ryzyku może być niższy, ale prawdopodobnie będzie bardziej wiarygodny w czasie.

Silna rentowność, oczekiwania wzrostu

Jedną z innych kluczowych kwestii przy analizie spółek wypłacających dywidendę jest długoterminowa rentowność. Oprócz spojrzenia na przeszłe i obecne zyski, ważne jest również spojrzenie na przyszły potencjał spółki do zwiększenia wypłaty dywidendy.

Dodatkowo, inwestorzy powinni szukać spółek, które generują zdrowe przepływy pieniężne (Cash Flow) potrzebne do wypłaty tych dywidend.

Trzymaj się firm z długą historią

Wreszcie, co najmniej pięcioletnia historia silnych wypłat dywidendy sygnalizuje stały wzrost dywidendy. Przy wyborze inwestycji dywidendowych nie ma lepszego punktu odniesienia niż wyniki akcji w przeszłości.

Jedną ze strategii może być również wybór tylko tych spółek, które zdobyły status "arystokraty dywidendowego". Są to spółki o ugruntowanej pozycji, które w ciągu ostatnich 25 lat konsekwentnie zwiększały wypłaty dywidendy dla inwestorów. Ich marki są łatwo rozpoznawalne i generują stały strumień przepływów pieniężnych z dużym prawdopodobieństwem kontynuowania tego w przyszłości.

Pamiętaj o wskaźniku wypłaty

Wskaźnik wypłaty dywidendy spółki może ujawnić, jak bezpieczna jest inwestycja. Wskaźnik ten mówi inwestorom nie tylko o tym, ile jest wypłacane akcjonariuszom, ale także o tym, ile dochodów firma może zatrzymać.

Jeśli natkniesz się na akcje dywidendowe o wysokiej stopie zwrotu, ale spółka wypłaca inwestorom znaczny procent swoich dochodów, jest to znak, że należy postępować ostrożnie. Jeśli spółka zauważy zmniejszenie strumienia dochodów, wysokość dywidendy może spaść.

Unikaj zadłużenia

Inwestorzy powinni unikać spółek wypłacających dywidendę, które są zadłużone. Po prostu: spółki posiadające zadłużenie mają tendencję do kierowania środków na jego spłatę, zamiast przeznaczać ten kapitał na swoje programy wypłaty dywidendy. Z tego powodu istotne jest, aby inwestorzy badali wskaźnik zadłużenia spółki do kapitału własnego (Debt/Eq). Idealnie nie powinno być wyższe niż 2. Istnieje jednak kilka wskaźników poziomu zadłużenia.

Dół

Jeśli planujesz inwestować w akcje dywidendowe, skup się na spółkach, których dywidendy mają największe szanse na wzrost. Wzrost ten powinien być wspierany przez silne przepływy pieniężne, niski wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego oraz siłę przemysłu.

DISCLAIMER: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Zawsze należy przeprowadzić własną analizę.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview