Akcje techniczne znajdują się na nowym 52-tygodniowym minimum, co stanowi idealne wejście dla inwestorów?

Ta znana na całym świecie spółka technologiczna znajduje się na nowym 52-tygodniowym minimum, co może stanowić atrakcyjną okazję dla inwestorów. Wskaźniki wyceny sugerują, że $INTC+1.2% jest znacząco niedowartościowany.

Idealna okazja, aby kupić wysokiej jakości firmę technologiczną?

Akcje Intela osiągnęły ostatnio najniższy poziom 52-tygodniowy, ponieważ akcje spółek technologicznych ucierpiały w wyniku niekorzystnych prognoz rynkowych. Większość akcji technologicznych o wysokiej stopie zwrotu spadła ostatnio z powodu obaw o odwrócenie krzywej dochodowości, co jest wiodącym wskaźnikiem recesji.

Światowy popyt na półprzewodniki nadal silnie rośnie. Według najnowszych danych branżowych w kwietniu odnotowano wzrost sprzedaży o 21% w stosunku do roku poprzedniego. Według prezesa Semiconductor Industry Association, Johna Neuffera, "globalna sprzedaż półprzewodników rosła o ponad 20% w ujęciu rocznym przez 13 kolejnych miesięcy, co odzwierciedla utrzymujący się silny i rosnący popyt na półprzewodniki w wielu ważnych branżach."

Mimo utrzymujących się problemów z łańcuchem dostaw firma Intel ma solidną pozycję rynkową, o czym świadczy marża brutto wynosząca 54,32% i zwrot z zainwestowanego kapitału w wysokości 8,67%. Solidna pozycja rynkowa firmy daje jej siłę przetargową wobec dostawców, którzy mogą przetrwać tymczasowe wąskie gardła w łańcuchu dostaw.

Ponadto firma Intel ma dobre perspektywy biznesowe. INTC ma nadal 63,5% udziału w rynku procesorów. Pomimo szybkiego rozwoju rynku procesorów graficznych (GPU), rynek procesorów centralnych wciąż jest dziesięciokrotnie większy. Ponadto procesory zyskały ostatnio nową uwagę ze względu na ich zastosowanie w sztucznych sieciach neuronowych.

Firma pobiła ostatnio prognozę wyników za pierwszy kwartał o 8 centów na akcję, osiągając jednocześnie kluczowe etapy w produkcji i dostawach produktów. W ciągu kwartału nadal rosła sprzedaż centrów danych, osiągając 22% wzrost w ujęciu rocznym.

Akcje Intela są niedowartościowane po spadku o ponad 28% od początku roku. Po pierwsze, wskaźnik ceny do zysków akcji INTC jest o 33% niższy od swojej pięcioletniej średniej, co sugeruje, że rynek nie docenia perspektyw zysku na akcję. Co więcej, wskaźnik ceny do zysków INTC jest zdyskontowany o 53%, co sugeruje, że jest to walor znacznie niedoceniany.

Kolejnym czynnikiem, który może wspierać akcje INTC od teraz jest profil dywidendowy. Stopa zwrotu z dywidendy wynosi 3,9%, a wskaźnik pokrycia dywidendy 4,3%, co wskazuje, że INTC jest akcją dywidendową premium.

Akcje firmy Intel są niedowartościowane przy obecnej cenie. Firma ma solidny udział w rynku, wykazuje atrakcyjną charakterystykę dywidendy i dostarcza innowacyjne rozwiązania.

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview