Według JP Morgan, te 2 akcje dywidendowe to świetny wybór. Czy to naprawdę prawda?

Rok 2023 zaczął się dla nas całkiem przyjemnie. Widać, że nastroje na rynku uspokoiły się, a inwestorzy nabierają optymizmu. Analitycy JP Morgan nie uważają jednak obecnej sytuacji za dobrą i rekomendują inwestorom do obrony 2 poniższe akcje dywidendowe.

Wielu inwestorów na początku tego roku zaczęło pozytywnie patrzeć na przyszłość gospodarki i rynków akcji. W dużej mierze przyczyniły się do tego czynniki fundamentalne, takie jak zwalniająca stopa inflacji, odrodzenie chińskiej gospodarki, a nawet stosunkowo niska stopa bezrobocia. Wielu inwestorów zaczęło więc szukać światełka na końcu tunelu. Analitycy JP Morgan nie podzielają jednak tego zdania i wskazują, że presji na gospodarkę wciąż jest mnóstwo. W rzeczywistości uważają, że rajd giełdowy, który widzieliśmy na początku tego roku, tylko opóźnił początek recesji do jakiegoś czasu później w tym roku.

O ile Fed nie zacznie obniżać nominalnych stóp procentowych, te restrykcyjne realne stopy procentowe będą stanowiły ciągły wiatr główny, który utrzyma ryzyko potencjalnej recesji jeszcze w tym roku na stosunkowo wysokim poziomie.

Analitycy uważają bowiem, że w gospodarce wciąż panuje słabość, którą właśnie pogłębiły podwyżki stóp procentowych przez Fed. Dlatego, zdaniem analityków, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę również ten scenariusz i odpowiednio zabezpieczyć swoje portfele. Z pomocą przychodzą analitycy JP Morgan w postaci rekomendacji dla dwóch akcji dywidendowych, które ich zdaniem nie powinny być tak mocno dotknięte.

Brookfield Renewable Corporation $BEPC+2.8%

Wykres ceny akcji z ostatnich 3 lat.

Firma obsługuje jedną z największych na świecie platform energii odnawialnej. Firma koncentruje się na budowie portfela obiektów hydro, wiatrowych, słonecznych i magazynowych. Obiekty te znajdują się w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i Azji. Obsługuje około 25 400 megawatów zainstalowanej mocy wytwórczej i może wychwycić 8 milionów ton węgla rocznie.

W ciągu ostatnich 5 lat przychody firmy rosły w średniorocznym tempie ok. 15%. W 2022 roku spółka odnotowała szybki wzrost zysku netto. Jeśli spojrzymy na 4 poprzednie lata, zysk netto rósł średnio o około 228% rocznie. Częściowo wynikało to z dość udanego dla firmy roku 2021.

Jak spółka radziła sobie w 2022 roku? Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii, rok 2022 był dla firmy bardzo udany. Po wybuchu wojny na Ukrainie wszyscy zaczęli zajmować się substytutami energii. Starali się też oczywiście uzyskać energię po jak najlepszych cenach. Ogromną zaletą firmy było to, że do produkcji energii nie potrzebowała praktycznie żadnych materiałów wsadowych, więc nie została tak mocno uderzona przez wysoką inflację. Firma odnotowała przychody w wysokości 3,78 mld USD, co oznacza wzrost o około 12% rok do roku. Niższe koszty spółki znalazły odzwierciedlenie przede wszystkim w jej zysku netto - spółka odnotowała zysk netto w wysokości 1,5 mld USD, co oznacza wzrost o ok. 58% rok do roku. Marża netto spółki za rok 2022 wyniosła blisko 40%.

Jak patrzę na bilans, to widzę tu jedną kluczową rzecz. Spółka nie jest w stanie pokryć zobowiązań krótkoterminowych swoimi aktywami krótkoterminowymi. Duża kwota zobowiązań krótkoterminowych wynika głównie z obecności części zadłużenia długoterminowego, które jest wymagalne w danym roku. Jeśli chodzi o zadłużenie spółki, to kwota zadłużenia długoterminowego wydaje mi się w porządku. Dobrze byłoby po prostu spojrzeć na terminy zapadalności poszczególnych części długu długoterminowego. Jeśli w którymś roku należna jest większa część, to firma może ucierpieć. Jeśli chodzi o wartość aktywów netto na zobowiązania, to tutaj wychodzi mi, że aktywa netto na akcję wynoszą 15$.

W ciągu ostatnich 5 lat przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki rosły średnio o około 6% rocznie. Spółka nie jest jeszcze w stanie utrzymać w ryzach wydatków inwestycyjnych, które mają tendencję wzrostową. To oczywiście ma wpływ na wolne przepływy pieniężne, które od 2019 roku spadają, średnio o około 10% rocznie. Rynek energii odnawialnej jest stosunkowo nowy, a firma mniej lub bardziej się na nim zadomowiła. Interesujący jest tutaj dividend yield, jaki oferuje spółka. Obecnie wynosi on prawie 4,5%. Jest jednak pewien haczyk. Wypłata dywidendy przez spółkę ulega wahaniom, więc można by oczekiwać, że dividend yield będzie się zmieniał wraz z nią. Dlatego dywidendę zaliczyłbym tutaj bardziej do miłych bonusów.

Analitycy JP Morgan są dość optymistycznie nastawieni do tej spółki, a nawet uważają, że ta spółka nadaje się do włączenia do portfela.

Uważamy, że BEPC jest najlepsze w swojej klasie w zakresie rozwoju i posiadania projektów energii odnawialnej, oferując wysokiej jakości zwroty pieniężne i dobrą widoczność wzrostu. Uważamy, że akcje te powinny przypaść do gustu inwestorom poszukującym długoterminowej ekspozycji na sekularny wzrost energii odnawialnej.

Oczekiwania analityków.

Ten pozytywny sentyment analityków znajduje odzwierciedlenie w cenie docelowej dla akcji, którą analitycy ustalili na poziomie 39 dolarów.

Oneok, Inc. $OKE+1.2%

Wykres ceny akcji z ostatnich 5 lat.

Jest to spółka działająca w branży gazu ziemnego typu midstream, której sieć aktywów łączy dostawców ciekłego gazu ziemnego w regionach Rocky Mountain, Mid-Continent i Permian Basin z ważnymi ośrodkami marketingowymi i dystrybucyjnymi. Ponadto firma rozszerza swoją działalność o operacje w bogatym regionie Bakken na Równinach Północnych. Aktywa Spółki obejmują infrastrukturę służącą do gromadzenia, przetwarzania, magazynowania i transportu naturalnych płynów gazowych.

W ciągu ostatnich 5 lat przychody firmy rosły w średniorocznym tempie ok. 8%. Jeśli chodzi o zysk netto, to w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł on średnio o około 57%. Wskazuje to na rosnące marże netto spółki. Marża netto w 2021 roku wynosiła mniej więcej 9 proc. Rok 2021 był stosunkowo udany dla firmy, co spowodowało bardziej drastyczny wzrost zysku netto.

A jak było w 2022 roku? Firma wstępnie była w stanie wygenerować przychody w wysokości około 23 mld dolarów na rok 2022, co stanowi wzrost rok do roku o około 33 proc. Zysk netto na rok 2022 wyniósł około 1,6 mld dolarów . Stanowi to wzrost rok do roku o około 6%. Prawdopodobnie jest to spowodowane wzrostem kosztów przedsiębiorstwa. Na więcej informacji będziemy musieli poczekać do raportu rocznego spółki.

Jeśli chodzi o zobowiązania firmy, to zobowiązania bieżące firmy nie mają oparcia w jej aktywach obrotowych, stąd występuje ujemny kapitał obrotowy. Z perspektywy długoterminowej zadłużenie spółki wydaje mi się już dość duże. Jednak nadal jest to stosunek akceptowalny. W rzeczywistości dług długoterminowy jest mniej więcej dwukrotnie większy od aktywów firmy. Wartość aktywów netto wychodzi tu na około 14 USD na akcję.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółki w ciągu ostatnich 5 lat rosły średnio o około 18% rocznie. Spółka ma stosunkowo zmienne wydatki inwestycyjne, co oczywiście ma wpływ na wolne przepływy pieniężne, które w ciągu ostatnich 5 lat rosły średnio o około 45% rocznie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że spółka miała ujemne przepływy pieniężne w okresie wysokich nakładów inwestycyjnych. Należy również wziąć pod uwagę, że tak wysoka dynamika wzrostu przepływów pieniężnych wynikała głównie z roku 2021, kiedy to spółce udało się ograniczyć wydatki inwestycyjne do minimum, dzięki czemu odnotowała najwyższe wolne przepływy pieniężne w ciągu ostatnich 5 lat.

Jeśli chodzi o analityków z JP Morgan, to również są oni bardzo pozytywnie i optymistycznie nastawieni do tego waloru.

W niezwykłym wydarzeniu związanym z oszczędzaniem ryzyka, OKE ogłosiła również rozwiązanie incydentu w Medford, nie tylko usuwając nawis akcji, ale również, naszym zdaniem, zaskakując oczekiwania dotyczące wzrostu.... Pomimo, że obecnie spółka jest wyceniana nieco drożej, dźwignia finansowa OKE w Bakken, przy wspierającym otoczeniu fundamentalnym basenu i opcji na wzrost etanu, stanowi naszym zdaniem korzystny profil ryzyka i zysku, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak bezpośredniej ekspozycji na ceny gazu ziemnego.

Oczekiwania analityków.

Ten optymizm jest odzwierciedlony w cenie docelowej akcji, która jest obecnie ustalona na poziomie 75 dolarów za akcję.

DISCLAIMER: Nie jestem doradcą finansowym, a niniejszy materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter wyłącznie informacyjny.

Źródła:

https://www.tipranks.com/news/article/j-p-morgan-pounds-the-table-on-these-2-reliable-dividend-stocks

https://finviz.com/

https://www.marketwatch.com/investing/stock/oke?mod=mw_quote_tab

https://www.marketwatch.com/investing/stock/bepc?mod=search_symbol

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview