Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie widzi sytuacji w czarnych barwach. Czy spodziewa się recesji w tym roku?

Oczy wszystkich inwestorów są obecnie zwrócone na różne raporty i oczekiwania analityków dotyczące 2023 r. Nadal istnieją pewne zagrożenia, ale jednocześnie ostatnie wydarzenia dały szansę na poprawę sytuacji. Przyjrzyjmy się więc prognozom Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2023.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Ubiegły rok nie był łatwy dla inwestorów i większość osób uważa, że ten rok może nie być inny. Ale gdy rok zbliżał się ku końcowi, nastąpiły pewne wydarzenia, które mogą pobudzić gospodarkę. Przecież to właśnie podsumowuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim sprawozdaniu. Spójrzmy więc na ich perspektywę na rok 2023. W porównaniu z końcem ubiegłego roku MFW jest bardziej optymistyczny co do roku 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=t6m-GLZaSCc

Inflacja

Najpierw więc przyjrzymy się temu, co może Cię najbardziej interesować, a jest to inflacja. Z raportu MFW wynika, że globalna inflacja osiągnęła szczyt w III kwartale ubiegłego roku. Według MFW globalna inflacja ma spaść z 8,8% w 2022 roku do 6,6% w 2023 roku i 4,3% w 2024 roku.

Kolejna sprawa to walka z tą inflacją. MFW przypisuje odwrócenie trendu spadkowego w inflacji schłodzeniu gospodarek poprzez politykę monetarną banku centralnego. Kolejną rzeczą, która przyczyniła się do spadku, jest schłodzenie rynków towarowych, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, w niektórych gospodarkach i krajach. Według MFW jesteśmy obecnie na właściwej trajektorii, jeśli chodzi o inflację. W 2023 roku może nastąpić punkt zwrotny, kiedy wzrost inflacji osiągnie dno i inflacja zacznie spadać.

Mieliśmy kilka dobrych wiadomości, ale jest zbyt wcześnie, aby naprawdę ogłosić zwycięstwo.

Jest przecież jedna rzecz, której MFW się obawia. Główny ekonomista MFW Pierre-Olivier Gourinchas ostrzega, że rosnące koszty nakładów z tytułu cen energii lub wzrostu płac mogą ponownie wywindować inflację. A ponieważ inflacja bazowa wciąż jest wyższa niż cel większości banków centralnych, MFW nie sądzi, by światowe banki centralne zakończyły podnoszenie stóp procentowych.

Globalna recesja

Zatem kolejną rzeczą, na której się tutaj skupimy, jest globalna recesja. MFW ocenia tę sytuację bardzo pozytywnie i twierdzi, że globalna gospodarka była w ostatnim roku bardzo silna i odporna. Czy to rynek pracy, wydatki konsumentów, czy nawet inwestycje przedsiębiorstw. W wielu gospodarkach czynniki te okazały się nawet silniejsze niż oczekiwano.

Na całym świecie widać, że rynki pracy są dość odporne, konsumpcja gospodarstw domowych jest większa niż oczekiwano, a także inwestycje przedsiębiorstw. Gdy złożymy to wszystko razem, otrzymamy nieco bardziej odporną gospodarkę światową.

Według głównego ekonomisty MFW, w tym roku raczej nie dojdzie do globalnej recesji, ale wciąż nie jesteśmy na plusie. Jest wiele presji na globalną gospodarkę, czy to inflacja, czy np. wojna na Ukrainie, czy wysokie stopy procentowe, które chłodzą gospodarkę. Z tych powodów MFW przewiduje, że globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2,9% w 2023 r.

Możliwe zbawienie dla gospodarki światowej

Jednym z czynników, który według MFW może mieć pozytywny wpływ na globalną gospodarkę w 2023 roku, jest ponowne otwarcie się Chin na świat. Dzięki ponownemu otwarciu Chin, chińska gospodarka powoli się odbudowuje i zaczyna wracać na właściwe tory. Ponowne otwarcie Chin będzie oznaczało wzrost popytu w wielu sektorach oraz częściową poprawę produkcji i łańcuchów dostaw.

Ale Chiny wciąż nie wyszły na prostą. Biorąc pod uwagę niską odporność ludności na COVID 19 oraz niewystarczającą liczbę szpitali, zwłaszcza poza głównymi miastami, ożywienie gospodarcze Chin może się przedłużyć.

Gospodarka USA

To, co będzie nas zapewne najbardziej interesować, to gospodarka USA, co do której MFW jest stosunkowo optymistyczny, nawet bardziej niż Fed. Fed spodziewa się bowiem wzrostu PKB USA jedynie o 0,5%, podczas gdy MFW jest pod tym względem znacznie bardziej optymistyczny, oczekując na ten rok wzrostu PKB USA o 1,4%.

Zdaniem głównego ekonomisty, choć zaczynamy widzieć pierwsze oznaki zwolnień poza sektorem technologicznym, to amerykański rynek pracy wciąż jest silny. Zdaniem MFW, Fed będzie chłodził gospodarkę podnosząc stopy procentowe do 2024 r. Tym samym MFW spodziewa się, że w 2024 r. stopa bezrobocia będzie grubo powyżej 5 proc. Zdaniem głównego ekonomisty MFW, rosnące bezrobocie niekoniecznie musi zbiec się z recesją. Dlatego zakłada on, że możliwe jest, iż USA doświadczą w tym roku tzw. płytkiego lądowania.

Nadal uważamy, że istnieje wąska ścieżka pozwalająca uniknąć recesji w tym roku, ale jest to wąska ścieżka i może dojść do recesji, jeśli konieczne będzie dalsze zacieśnienie lub jeśli wystąpią kolejne niekorzystne szoki.

Według MFW, głównym problemem w USA jest obecnie kwestia podniesienia pułapu zadłużenia. To może być jeden ze wstrząsów dla amerykańskiej gospodarki. W miarę jak Fed podnosi stopy, choć w wolniejszym tempie, i kontynuuje rozbudowę swojego bilansu, republikanie w Izbie, wykorzystując pułap zadłużenia jako narzędzie przetargowe do cięć wydatków, mogą ryzykować niekorzystną płynność na amerykańskim rynku skarbowym.

Myślę, że byłby to ogromny cios dla gospodarki amerykańskiej, dla gospodarki światowej i dla rynku obligacji rządowych USA, który jest jednym z filarów międzynarodowego systemu finansowego. Jest to z pewnością coś, co zagrażałoby stabilności. Gorąco namawiamy wszystkie strony do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie, aby uniknąć negatywnego wyniku.

Negocjacje w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia są w tej chwili sprawą numer jeden w Ameryce. Choćby z powodów wymienionych powyżej, ale także dlatego, że nawet gdyby Demokraci i Republikanie doszli do porozumienia, to w jego ramach prawdopodobnie nastąpiłyby cięcia wydatków, co mogłoby mocno uderzyć w amerykańską gospodarkę.

Podsumowując, MFW nie postrzega obecnie sytuacji jako całkowicie pesymistycznej. Tak, spodziewa się spowolnienia wzrostu gospodarki światowej, ale to prawdopodobnie nadejdzie, czy tego chcemy, czy nie. Według wszelkich rachunków, gospodarka światowa wydaje się być stosunkowo silna. Wciąż jednak pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii, takich jak wojna na Ukrainie, wysokie stopy procentowe i ewentualnie rozwiązanie kwestii pułapu zadłużenia w USA. Jest to zatem pytanie o to, jak długo gospodarka może wytrzymać te naciski.

OSTRZEŻENIE: Nie jestem doradcą finansowym, a niniejszy materiał nie służy jako rekomendacja finansowa lub inwestycyjna. Treść tego materiału ma charakter wyłącznie informacyjny.

Źródła:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview