3 picki spółek naftowo-gazowych z prawie 6% stopą dywidendy

Podczas wybierania akcji dywidendowych, spółki naftowe i gazowe stały się ostatnio bardzo popularne. Biorąc pod uwagę tegoroczne problemy z ropą i gazem, widać, że popyt na te towary nadal będzie silny. W efekcie wiele spółek energetycznych cieszy się dobrymi zarobkami, co znajduje odzwierciedlenie w ich dywidendach. Przyjrzyjmy się 3 spółkom naftowym i gazowym, które mają prawie 6% średnią stopę zwrotu z dywidendy

1. Baker Hughes $BKR+0.1%

Baker Hughes Company dostarcza portfolio technologii i usług dla łańcucha wartości w energetyce i przemyśle na całym świecie. Działa w czterech segmentach: (OFS), Oilfield Equipment (OFE), Turbomachinery & Process Solutions (TPS) oraz Digital Solutions (DS).

  • w przypadkuOFS: usługi w zakresie poszukiwania, wiercenia, przewodowania, oceny, uzupełniania, produkcji i interwencji; oraz płyny do wiercenia i uzupełniania, usługi przewodowe, narzędzia i systemy do uzupełniania odwiertów, narzędzia i usługi do interwencji w odwiertach, systemy pompowania pod ciśnieniem
  • w przypadkuprzedsiębiorstwa Oilfield Equipment (OFE): podmorskie i naziemne głowice odwiertów, systemy i usługi zarządzania ciśnieniem i produkcją, elastyczne systemy rurowe do zastosowań morskich i lądowych oraz rozwiązania dotyczące cyklu życia odwiertu, w tym rozwiązania w zakresie interwencji na odwiercie i wycofywania z eksploatacji
  • w przypadku przedsiębiorstwaTurbomachinery & Process Solutions (TPS): sprzęt i usługi powiązane w zakresie napędów mechanicznych, sprężania i wytwarzania energii w przemyśle naftowym i gazowym. Portfolio produktów obejmuje napędy, sprężarki i rozwiązania pod klucz, pompy, zawory oraz rozwiązania w zakresie sprężonego gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego na małą skalę.
  • Digital Solutions (DS): pomiary procesów oparte na czujnikach, monitorowanie stanu i zdrowia maszyn
Wyniki akcji BKR

Akcje spółki są obecnie notowane na poziomie 21,73 USD, co daje jej dividend yield na poziomie ponad 3%. Za rok cena akcji spada o prawie 13 proc. Wskaźnik forward PE wychodzi na 15,7. Spółka była rentowna tylko w 2018 i 2019 roku, ale powstała dopiero w 2016 roku, o czym trzeba pamiętać.

Powody, dla których warto zainteresować się Baker Hughes? Po pierwsze, ceny surowców utrzymują się na wysokim poziomie, a spółka na tym korzysta. Po drugie, poprawa wyników wśród konkurentów. Baker Hughes wcześniej pozostawał w tyle za takimi konkurentami jak Schlumber i Haliburton.

2. Devon Energy $DVN-1.5%

Devon Energy koncentruje się na aktywach lądowych w USA i jest wiodącą firmą poszukiwawczo-wydobywczą. Na początku tego miesiąca firma zrobiła duży krok w kierunku rozszerzenia swojego portfela gazu ziemnego, kiedy zawarła umowę z Delfin Midstream. Umowa, partnerstwo w zakresie eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG), ma potencjał do produkcji łącznie 2 mln ton LNG rocznie. Powinno to przełożyć się na solidny wzrost wolnych przepływów pieniężnych Devon Energy, które ostatecznie mogą zostać zwrócone akcjonariuszom w formie dywidendy.

Wyniki akcji DVN

Akcje DVN są obecnie notowane na poziomie 57,69 USD, co oznacza prawie 65% wzrost w skali jednego roku. Wskaźnik forward PE jest ustalony na poziomie 6. Spółka może pochwalić się solidną stopą dywidendy na poziomie ponad 8%.

Na koniec drugiego kwartału wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 0,4, co wskazuje na konserwatywne podejście spółki do zadłużenia, co stawia ją na bezpiecznych podstawach finansowych. Dodatkowo, prognoza wolnych przepływów pieniężnych w 2022 roku na poziomie 6,5 mld USD sugeruje, że spółka ma przestrzeń do dalszego wzmacniania bilansu poprzez redukcję zadłużenia.

3. Kinder Morgan $KMI+2.1%

Kinder Morgan, Inc. działa jako firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną w Ameryce Północnej. Firma działa w czterech segmentach: gazociągi ziemne, rurociągi produktowe, terminale i CO2.

  • w przypadku rurociągówgazu ziemnego: posiadanie i eksploatacja międzystanowych i śródlądowych rurociągów gazu ziemnego oraz podziemnych magazynów gazu ziemnego, systemów zbierania gazu ziemnego oraz urządzeń do przetwarzania i obróbki gazu ziemnego
  • w przypadku przedsiębiorstwaProducts Pipelines: posiada i obsługuje rurociągi produktów rafinacji ropy naftowej oraz rurociągi ropy naftowej i kondensatu, a także powiązane terminale produktów i instalacje do mieszania ropy naftowej.
  • terminale: terminale płynów i towarów masowych, które przechowują i przetwarzają różne towary, w tym benzynę, olej napędowy, chemikalia, etanol, metale i koks naftowy; oraz własne magazyny zbiorników
  • CO2: produkuje, transportuje i sprzedaje CO2 w celu wydobycia i produkcji ropy z dojrzałych pól naftowych
Wyniki akcji KMI

Akcje KMI ostatnio zamknęły się na poziomie 16,53 USD, co oznacza spadek o 2,65% w stosunku do stanu sprzed roku. Wskaźnik forward PE wynosi 14. Obecna cena akcji daje spółce 6,72% dividend yield.

Jeszcze kilka lat temu perspektywy rozwoju Kinder Morgan, giganta w dziedzinie rurociągów i infrastruktury, wyglądały nieciekawie. Nakłady inwestycyjne były na poziomie najniższym od dekady, ponieważ inwestorzy kwestionowali długoterminową rentowność infrastruktury gazu ziemnego w świecie, w którym źródła energii są coraz bardziej odnawialne.

Ale w 2022roku sytuacja jest diametralnie inna. Globalne wstrząsy w przemyśle energetycznym sprawiają, że niezawodność gazu ziemnego jest ważniejsza niż kiedykolwiek dla zależnych od energii krajów w Europie i Azji. Stany Zjednoczone są eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego. Mimo że perspektywy wzrostu w kraju pozostają ograniczone, w USA istnieją możliwości zwiększenia produkcji gazu ziemnego, schłodzenia i skroplenia gazu do postaci ciekłej, a następnie dostarczenia go do klientów na całym świecie.

Czy masz którąś z tych spółek w swoim portfelu? Czy wykorzystujesz akcje energetyczne do budowy portfela dywidendowego? 🤔

Disclaimer: To nie jest rekomendacja inwestycyjna.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview