Phillip Morris CR: Gigant tytoniowy może pochwalić się stabilnym wzrostem i ponad 8% stopą dywidendy

Branży tytoniowej daleko do upadku, jak mogło się wydawać jeszcze kilka lat po pojawieniu się na rynku e-papierosów. Produkty Phillip Morris cieszą się wciąż dużym popytem, dzięki czemu spółka może wypłacać stałą, ponadprzeciętną dywidendę. Jak wygląda sytuacja firmy przy bliższym poznaniu?

Hala produkcyjna Phillip Morris w Kutnej Horze

Wprowadzenie do firmy

Phillip Morris International jest spółką zależną Philip Morris ČR a.s., która produkuje, sprzedaje, dystrybuuje i wprowadza na rynek wyroby tytoniowe w Czechach i na Słowacji. Firma zajmuje się również dystrybucją bezdymnych wyrobów tytoniowych pod nazwą HEETS, systemów podgrzewania tytoniu IQOS, elektronicznych papierosów IQOS VEEV, produktu e-vapor VEEV pods, systemów podgrzewania tytoniu Fiit i lil oraz związanych z nimi akcesoriów, a także papierosów. Sprzedaje swoje wyroby tytoniowe głównie pod markami Marlboro, L&M, Philip Morris, Petra Klasik, Sparta i Chesterfield. Śmiem więc twierdzić, że niezależnie od tego, czy jesteś palaczem, czy nie, będziesz znał ich produkty. Firma była wcześniej znana jako Tabák, a.s., a w listopadzie 2000 roku zmieniła nazwę na Phillip Morris ČR a.s. Firma została założona w 1812 roku i ma siedzibę w Pradze. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób.

Akcje Phillip Morris są obecnie notowane na poziomie 16.320 CZK, co oznacza wzrost o 1,37% od początku roku. Daje to spółce kapitalizację rynkową na poziomie 44,8 mld CZK. Wskaźnik forward PE wynosi obecnie prawie 12.

Rozwój cen akcji w ciągu roku, źródło: Yahoo Finance

Wyniki finansowe

Jak widzimy na poniższym screenie, zarobki wykazują tendencję wzrostową. Firmie udało się osiągnąć rekordowe przychody w wysokości 18,867 mld CZK, co oznaczało wzrost o 5,5% YTD. Zysk brutto jest mniej więcej płaski od 2019 roku. Ubiegły rok przyniósł niewielki spadek do 8,281 mld koron. Gorzej może być z patrzeniem na marże brutto, które zaczynają spadać w kierunku 40%. Ubiegłoroczna marża brutto była najniższa od 2015 r. Zysk netto następujący po zysku brutto również nie wzrósł znacząco, ale i tak osiągnął poziom 3,516 mld CZK. Marża netto w zeszłym roku spadła już poniżej 19%, co jest sporym spadkiem do 2017 roku, kiedy to metryka ta osiągnęła 29%. Jednak w ramach działalności Phillip Morris uważam, że marża netto na poziomie około 20% nie jest wcale zła. Jeszcze bardziej, gdy porównamy tę liczbę z inną firmą tytoniową - Altrią. Tam marża wyniosła w ubiegłym roku nieco ponad 11,7%. Wskaźnik PE przez ostatnie 5 lat mieścił się w przedziale od 9 do 14, to wydaje mi się mniej więcej akceptowalne.

Źródło.

Na czym zarabia firma? Jak widzimy na poniższym wykresie z raportu rocznego firmy, podstawowym przychodem są nadal ich wspomniane wcześniej marki papierosów. Miały one w 2021 r. udział w rynku na poziomie ponad 30,7%. Udział ten ulega jednak stopniowej erozji, dla porównania w 2020 roku udział ten był wyższy o 3 proc. Głównej przyczyny takiego stanu rzeczy można upatrywać w przechodzeniu palaczy na produkt IQOS oraz wkłady HEETS. Jak podaje Phillip Morris, łączna liczba użytkowników IQOS wzrosła o około 90 tys. do ponad 500 tys. Tym samym produkty bezdymne firmy zwiększyły swój udział w rynku do 11,1% z 9,2%.

Tym samym, jak informuje Phillip Morris, ogólny rynek papierosów maleje. W ubiegłym roku spadła ona o 9,2% do 15,4 mld sztuk. Przypisuje się to zmniejszonej sprzedaży na obszarach przygranicznych, zmianom w zapasach handlowych oraz ciągłemu przechodzeniu dorosłych palaczy na bezdymne alternatywy.

Ogólnie udział Phillip Morris w rynku w tym kraju zmniejszył się z 42,9% do 41,8%, co oznacza spadek o 1,1%.

Źródło: pmi.com

W ramach bilansu możemy dowiedzieć się, że firma była w stanie stopniowo gromadzić coraz więcej aktywów. W ubiegłym roku firma miała łączne aktywa o wartości 17,744 mld C$, co oznacza wzrost o 1,567 mld C$ od 2020 r. Większość aktywów stanowią aktywa obrotowe zwłaszcza w postaci gotówki, która zajmuje od razu 9,29 mld C$. Istotną pozycją są również zapasy, w których firma posiada 1,94 mld CZK. W ramach aktywów trwałych warto wspomnieć o budynkach firmy, głównie halach produkcyjnych, których wartość wynosi 2,831 mld CZK. Bardziej szczegółowe zestawienie aktywów można zobaczyć poniżej.

Źródło: pmi.com

Kiedy patrzę na przepływy pieniężne, zwykle najbardziej interesują mnie wolne przepływy pieniężne. Są to po prostu pieniądze, z których spółka może wypłacić np. dywidendę dla nas jako akcjonariuszy. Wolne przepływy pieniężne osiągnęły w ubiegłym roku 4,582 mld CZK. Phillip Morris w ciągu ostatnich kilku lat był w stanie wygenerować wartość wolnej gotówki na poziomie ponad 4,5 mld koron, co jest solidnym wynikiem. Nie martwiłbym się o stabilność firmy z tego i wielu innych wymienionych powodów.

Na koniec warto wspomnieć o całkowitym zadłużeniu i o tym, jak firmie udało się je zmniejszyć. W ubiegłym roku osiągnęła ona jeden z najwyższych poziomów w historii, a mianowicie 304 mln koron. W 2020 roku było to 310 mln koron, w 2019 roku 348 mln koron, a w 2018 roku nawet 0. Jak widzimy, ogólne zadłużenie zostało utrzymane na bardzo niskim poziomie, co z pewnością jest pozytywne.

Dywidendy

Teraz możemy wreszcie przejść do dywidend, które są najciekawszą rzeczą, ponieważ nie zrobilibyśmy tu wielkiej sprawy w kwestii zysków kapitałowych, co możemy założyć patrząc na długoterminowy wykres cen akcji.

Ostatnia ogłoszona dywidenda, dywidenda za ten rok, wyniosła 1 310 CZK na akcję, co daje stopę dywidendy 8,03% przy obecnej cenie akcji. Dywidenda jest wypłacana od 2019 roku i utrzymuje się w przedziale od 1 000 CZK do 1 600 CZK na akcję. Na wysokość wypłaty ma wpływ to, jak duży zysk zostanie wygenerowany. Decyduje to również o payout ratio, czyli o tym, jaki procent zysków jest przekazywany akcjonariuszom w formie dywidendy. Spółka ma obecnie payout ratio na poziomie nieco poniżej 100%, a konkretnie 98,38%. Jest to stosunkowo wysoka liczba i może świadczyć o tym, że spółka wypłaca więcej w formie dywidendy niż mogą utrzymać jej zyski. W poprzednim zdaniu ważne jest słowo może, bo może też tak nie być. Nie wydaje mi się, żeby firma miała z tego powodu jakieś kłopoty finansowe, bo jej liczby wyglądają dobrze. Tym bardziej, gdy porównamy wskaźnik wypłat z Altrią, konkurentem Phillip Morris. Wskaźnik wypłaty dla tej firmy wynosi ponad 370%.

Wniosek

Phillip Morris, patrząc na dane finansowe, wydaje się być firmą wysokiej jakości, o niskim zadłużeniu i zrównoważonej dywidendzie. To brzmi dobrze. Nie możemy jednak zapominać o ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej, które w tym sektorze polega głównie na regulacji. Od dawna dąży do ograniczenia wyrobów papierosowych. Jednak całkiem możliwe jest też, że w ciągu kilku lat spróbuje ograniczyć produkty bezdymne, choć teraz wydaje się to mało prawdopodobne.

Jeśli jesteś zainteresowany większą ilością analiz czeskich akcji, możesz sprawdzić tę o Colt CZ z początku września: With a dividend yield of nearly 5%, is Colt CZ a quality stock to build passive income ?

Jakie jest Twoje zdanie na temat Phillip Morris CZ? Czy inwestować w przemysł tytoniowy? 🤔

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview