5 powodów, dla których gigant energetyczny Enbridge jest super akcją do budowania dochodu pasywnego

Jeśli interesują Cię akcje energetyczne, to na pewno znasz Chevron, ExxonMobil, czy Occidental Petroleum, które ostatnio jest bardzo popularne, głównie za sprawą Warrena Buffetta. Teraz jednak porozmawiamy o nieco ukrytym Enbridge $ENB+0.5%, który może stać się bardzo ciekawym wyborem w Twoim portfelu. I to nie tylko ze względu na swoją dywidendę. Przyjrzyjmy się 5 powodom, dla których tak uważam.

1. kryzys energetyczny

Choć może nie czyta się tego lekko, Enbridge stoi na stanowisku, że może bardzo skorzystać na dzisiejszej fatalnej sytuacji energetycznej. Choć firma ma większość swoich aktywów skoncentrowanych w Kanadzie i USA, działa również na europejskim rynku energii odnawialnej. W szczególności wykorzystanie wiatru i wody do wytwarzania energii elektrycznej.

Odnawialne źródła energii budzą pasję, co jest całkowicie zrozumiałe, ale jak wiemy, Unia Europejska nie zamierza rezygnować ze swojej zielonej drogi. To oczywiście szansa dla Enbridge na dalszy rozwój.

2. Rentowność przedsiębiorstwa

Firma jest rentowna w długim okresie czasu, to bardzo ważne. Choć na wykresie widzimy tylko dane z ostatnich 4 lat, to firma jest rentowna od dziesięcioleci. Trudno zatem zakładać, że w najbliższej przyszłości będzie odwrotnie.

Firma utrzymała rentowność w trudnym roku 2020. W tym roku nawet tacy giganci swojej branży jak ExxonMobil czy Chevron byli na minusie.

Źródło.

3) Rosnące przychody

Na wyniki finansowe spółek energetycznych duży wpływ mają ceny surowców, zwłaszcza ropy i gazu. Patrząc więc tylko na historyczne ceny ropy, widać, że jest to bardzo zmienny biznes.

Źródło: tradingeconomics.com

Firmy energetyczne starają się więc nie być tak bardzo uzależnione od ropy, co szczególnie Enbridge robi całkiem dobrze. Na pierwszy rzut oka takie trendy w przychodach mogą wyglądać dziko, ale w dłuższym okresie czasu przychody rosną. Na przykład w 2021 roku nastąpił wzrost przychodów o 20,43% rok do roku.

Źródło.

4. Dywidenda

W tym kwartale dywidenda wyniosła od 0,66 do 0,67 USD na akcję. W związku z tym obecna dividend yield wynosi 6,55%, co nie jest złe. Spółka powoli, ale sukcesywnie zwiększa dywidendę, co możemy zobaczyć na wykresie. Dywidendy są wypłacane regularnie od 2014 roku, ale tak czy inaczej, firma zaczęła nagradzać akcjonariuszy w 1999 roku, po czym w 2011 roku nastąpiła trzyletnia przerwa. Wskaźnik payout ratio, czyli procent zysków, jaki firma oddaje akcjonariuszom, wynosi obecnie 135%. Może to oznaczać, że spółka wypłaca więcej w formie dywidendy niż mogą utrzymać jej zyski. Ja bym się tym specjalnie nie przejmował, bo firma nie wygląda na taką, która ma kłopoty finansowe.

Źródło.

5. Dywersyfikacja działalności

Szerokość działalności może być teraz bardziej kluczowa niż kiedykolwiek. Ze wszystkich stron narasta presja makroekonomiczna, której niezwykle trudno będzie się oprzeć. Na szczęście można to złagodzić poprzez szerokie ukierunkowanie biznesowe, co można powiedzieć o Enbridge. Działalność firmy podzielona jest na 5 głównych segmentów:

  • Rurociągi - eksploatacja rurociągów i związanych z nimi terminali do transportu różnych rodzajów ropy naftowej i innych węglowodorów płynnych
  • Gas Transportation and Midstream - inwestycje w rurociągi oraz instalacje do gromadzenia i przetwarzania gazu ziemnego
  • Dystrybucja i magazynowanie gazu - działalność w zakresie dystrybucji gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych, handlowych i przemysłowych
  • Wytwarzanie energii odnawialnej - eksploatacja aktywów związanych z wytwarzaniem energii, takich jak elektrownie wiatrowe, słoneczne i geotermalne, instalacje do odzysku ciepła odpadowego, aktywa przesyłowe
  • Energy Services - świadczenie usług w zakresie marketingu energii dla różnych rafinerii, producentów i innych klientów. Zajmuje się również marketingiem towarowym i usługami logistycznymi
Źródło.

Podsumowanie

Podkreśliłem kilka powodów, dla których uważam, że ta firma jest co najmniej warta rozważenia. Jednak zdecydowanie nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Jeśli ktoś jest zainteresowany firmą, to przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji należy przeprowadzić dokładną analizę.

Spółka ma jednak swoje problemy, do których należy zaliczyć rosnące zadłużenie długoterminowe czy brak buybacków.

Czy inwestujesz w Enbridge? Jeśli nie, to jakie akcje energetyczne? 🤔

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview