MONETA Money Bank: czy to kolejna dobra okazja do kupna?

Dziś przyjrzymy się kolejnemu czeskiemu bankowi - MONETA Money Bank. Omówimy mocne wyniki półroczne, nowości, sukcesy, przyczyny spadku akcji, dalsze perspektywy i potencjał na przyszłość. Nie będę tego niepotrzebnie przeciągał i przejdziemy od razu do rzeczy.

Oddział MONETA Money Bank

MONETA Money Bank to czeska instytucja bankowa, która wcześniej była częścią grupy finansowej General Electric. Specjalizuje się w obsłudze bankowej osób fizycznych oraz firm (w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw).

Wielu z Was prosiło o analizę MONETY Money Banku, która zaprezentowała nam mocne wyniki półroczne, ale w tym roku i tak zanotowała spadek. Zanim przejdziemy do konkretnych liczb i wyników, przyjrzyjmy się przyczynom spadku.

Oczywiście nie muszę chyba wspominać, że jednym z głównych powodów jest nasz stary, dobrze znany podatek od nadzwyczajnych zysków. Kolejnym powodem spadku w tym przypadku jest wiadomość, że długo oczekiwana fuzja Monety z Air Bankiem w końcu nie dojdzie do skutku. Dzięki fuzji miał powstać trzeci największy bank w kraju. Wypadł też z powodu pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, która zepchnęła wówczas akcje w dół.

Akcje Monety spadły do 73,30 CZK z 93,75 CZK w tym roku.

Przejdźmy teraz do bardziej pozytywnej części, czyli bardzo obiecujących wyników półrocznych.

Całkowity dochód operacyjny osiągnął 6,1 mld CZK, co oznacza wzrost o 13,1% w stosunku do roku poprzedniego. Całkowite koszty operacyjne były stabilne, a nawet nieznacznie spadły o 1,9% rok do roku do 2,8 mld CZK.

Zysk netto MONETY za pierwsze półrocze wzrósł o 100,7% rok do roku do 2,9 mld CZK.

Grafika pochodzi z prezentacji półrocznej MONETA Money Bank

Inne ważne dane podsumuję dla Was klasycznie:

 • Rentownośćkapitału własnego osiągnęła poziom 22,6% (w porównaniu do 11,2% w porównywalnym okresie ubiegłego roku).
 • Dochód operacyjny w wysokości 6,1 mld CZK ( 13,1% r/r)
 • Koszty operacyjne spadły o 1,9% do 2,8 mld CZK, co jest zdecydowanie dobrą wiadomością (wynik stabilności i dobrego zarządzania nawet w okresie wysokiej inflacji).
 • Doskonała rentowność wynika z rozwoju stóp procentowych i doskonałej kontroli kosztów. Wynik z tytułu odsetek wzrósł więc znacząco o 18,2% w stosunku do roku poprzedniego.
 • Kapitał nadwyżkowy Grupy MONETA wyniósł 5,2 miliarda CZK, w tym 2,3 miliarda CZK na przyszłe wypłaty dywidendy.

Nadwyżka kapitału lub silna pozycja kapitałowa stanowi stabilny fundament dla dalszych potencjalnych inwestycji w sam biznes.

Osiągnięcia Grupy MONETA w pierwszym półroczu

 1. MONETA nadal z powodzeniem rozszerza możliwości sprzedaży online dla większości swoich produktów, czyli różnego rodzaju kredytów, hipotek, oszczędności, funduszy i rachunków bieżących (wzrost ten przypisuje się pozycji lidera rynku w zakresie digitalizacji).
 2. Silnie rośnie również liczba użytkowników korzystających z bankowości mobilnej, co prowadzi do wzrostu aktywności transakcyjnej.
 3. MONETA podpisała również umowę z KB o współdzieleniu sieci bankomatów w Czechach, co zwiększy dostępność dla klientów i wesprze zrównoważony rozwój, ponieważ pozwoli zaoszczędzić zasoby lokalowe i serwisowe.

Według danych MONETA posiadała 558 bankomatów, a umowa ta poszerzy dostępność o dodatkowe 863 bankomaty KB, co pozwoli również na zmniejszenie zużycia energii.

Kolejnym ważnym aspektem jest kredyt

Rozwój w kredytowaniu (portfel kredytowy) to bardzo ważny aspekt, który każdy powinien dobrze śledzić. Jeśli kredyty się kurczą, to może to być poważny problem dla banku.

 • Nie trzeba się martwić, ten aspekt jest w Grupie MONETA ponownie solidny. Portfel kredytów w toku (brutto) wzrósł o 11,7% r/r.
 • Portfel kredytów detalicznych wzrósł (r/r) o 12,7%.
 • Kredyty komercyjne osiągnęły wzrost r/r o 9,4%.

Z koleikredyty hipoteczne spadły o 44% r/r, ale tu właściwie nie ma się czemu dziwić (to konsekwencja rosnących stóp procentowych).

Jakość portfela kredytowego poprawia się

NPL = kredyt zagrożony

Portfel kredytów NPL stopniowo się zmniejsza, w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadł o 2,5 mld CZK, co jest akurat dobrym wynikiem. Tym samym udział kredytów NPL w całości portfela zmniejszył się z 2,5% do 1,4% rok do roku. Spadek udziału portfela NPL wynikał przede wszystkim z udanej sprzedaży tych kredytów o wartości nominalnej 0,5 miliarda CZK, utrzymującej się dobrej jakości portfela oraz utrzymującej się dobrej wydajności płatniczej kredytów.

Prezes Tomáš Spurný i jego komentarz do wyników:

Perspektywy gospodarcze na pozostałą część roku są niepewne i prawdopodobnie ulegną pogorszeniu ze względu na presję inflacyjną w kraju i w Europie oraz utrzymujące się skutki rosyjskiej agresji na Ukrainie. Nie wykluczamy, że w drugiej połowie tego roku będziemy musieli utworzyć dodatkowe rezerwy na kredyty, jak również zaksięgować dodatkowe obciążenia podatkowe. Z tego powodu nie planujemy aktualizacji naszej poprzedniej całorocznej prognozy zysku netto na 2022 rok w wysokości 4 mld CZK. W drugiej połowie roku planujemy przygotować Grupę MONETA na, jak się wydaje, coraz trudniejsze otoczenie gospodarcze i prawdopodobne nadejście recesji gospodarczej.

 • Powinienem tutaj zauważyć, że analitycy z kolei rekomendują kupno MONETY i dają jej stosunkowo przyzwoite price targets. W niektórych przypadkach znalazłem nawet ceny docelowe w okolicach 100 koron, co może jest trochę scysją, ale z pewnością ucieszyłoby inwestorów.

Perspektywy rynku na najbliższe lata

Dywidenda

Źródło.

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że jest to zmienna dywidenda, która znajduje się na teeter-totter. Jest jednak odwrotnie i MONETA oferuje jedną z bardziej stabilnych i tłustych dywidend. Ostatnie lata są jedynie wynikiem pandemii i środków, w których CNB ograniczył wypłaty dywidendy ze względu na skutki pandemii kowdenu. Ostatni raz akcjonariusze Monety otrzymali pełną dywidendę w 2019 roku. Wtedy było to 6,15 korony. Za ten rok dywidenda wyniosła 7 koron.

Na koniec spójrzmy na kilka dodatkowych i istotnych informacji

Jest kilka ostatnich ważnych punktów, które chcę Wam napisać. MONETA podoba mi się z perspektywy inwestycyjnej przy dzisiejszych cenach, nawet przed faktem, że jest wyceniana z lekką premią (patrząc na metryki takie jak P/B, P/E i P/S) do swoich konkurentów. Uważam jednak, że nie jest to aż tak duży problem, gdyż MONETA bardzo dobrze zyskuje, wypłaca przyzwoitą dywidendę, a na koniec dnia w grę wchodzi możliwość dalszych podwyżek dywidendy. MONETA pokazała bardzo obiecujące półrocze, gdzie pod wieloma względami byłem mile zaskoczony bardzo dobrymi liczbami. Oczywiście nadal musimy brać pod uwagę nasz stary znajomy podatek od zysków nadzwyczajnych oraz otoczenie makroekonomiczne, ale przy rosnących stopach procentowych, które działają na korzyść banków, to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że MONETA ma jeszcze wiele do zaoferowania.

Jeśli podobał Ci się artykuł i interesują Cię akcje z praskiej giełdy, to skieruję Cię również do innych moich analiz, w których przyglądam się i oceniam KB.

 • Jak ci się podoba MONETA?
 • Czy inwestujesz w to?
 • Czy obecna cena akcji jest dla Ciebie atrakcyjna?

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść przez dokładną analizę.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview