Jeśli szukasz 11% dywidendy, to są spółki dla Ciebie

Najpoważniejszym problemem, przed którym obecnie stoimy, jest wysoka inflacja, a także możliwość wystąpienia recesji. Rozwiązaniem dla inwestorów może być więc stworzenie silnej pozycji defensywnej, w tym wysokodochodowych tytułów dywidendowych, które zapewnią inwestorom bardzo potrzebną ochronę portfela i zyski w trudnych czasach.

Dywidendy

W najnowszej nocie strateg Goldman Sachs Christian Mueller-Glissman podsumowuje to jasno:

"Dopóki nie poprawi się mix wzrostu i inflacji, zmienność prawdopodobnie będzie się utrzymywać, ponieważ inwestorzy przesuwają się między frustracją z powodu inflacji a obsesją z powodu recesji. Rozwiązaniem, zdaniem analityka, jest więc defensywne pozycjonowanie, aby przetrwać zbierające się chmury burzowe w drugiej połowie 2022 roku."

Sitio Royalties $STR+1.7%

Sitio Royalties działa w sektorze upstream ropy i gazu. Spółka powstała na początku czerwca wraz z zakończeniem fuzji Desert Peak i Falcon Minerals i rozpoczęła notowania na STR 3 czerwca.

 • Spółka posiada grunty w wysoce produktywnych zagłębiach energetycznych i pobiera opłaty licencyjne z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzonego na tych gruntach.
 • Portfolio firmy obejmuje ponad 170 000 akrów netto, na których znajduje się ponad 12 700 odwiertów brutto.
 • Spółka rozwija się poprzez ruchy akwizycyjne i w czerwcu tego roku dokonała dwóch istotnych ogłoszeń o przejęciach.
 1. Zakończyła zakup ponad 19 tys. akrów koncesyjnych netto od Quantum Energy Partners w transakcji wycenionej na 323 mln USD.
 2. Zawarła umowę zakupu dodatkowych 12.200 akrów royalty netto od Momentum Minerals za 224 mln USD.
 3. Obie te akwizycje są zlokalizowane w formacji Permian Basin w zachodnim Teksasie, a oprócz Permian, Sitio posiada nieruchomości w grze łupkowej Eagle Ford w południowym Teksasie oraz w regionach gazowych Appalachów w północno-wschodniej Pensylwanii i górnej dolinie Ohio.
 • Przychody firmy w pierwszym kwartale tego roku wzrosły o 59% rok do roku, natomiast zyski, które były dodatnie przez prawie cały ubiegły rok, pogrążyły się w negatywnym terytorium ze stratą 4 centów na akcję.

https://twitter.com/NYSE/status/1546504051952701441

Podobnie jak wiele innych spółek energetycznych i mineralnych, Sitio wypłaca hojną dywidendę.

 • Ostatnia, wypłacona 31 maja, tuż przed zakończeniem fuzji, wyniosła 72 centy za akcję.
 • Na tym poziomie dywidenda wynosi 2,88 USD na akcję rocznie i zapewnia niespotykany dotąd yield na poziomie 11,8%.
 • To prawie 6-krotność średniej stopy zwrotu, jaką można znaleźć wśród spółek notowanych w S&P 500.
STR

W raporcie RBC Capital, analityk TJ Schultz widzi w ruchach akwizycyjnych spółki kluczowy czynnik.

"Sitio realizuje swoją permską strategię konsolidacji szybciej niż się spodziewaliśmy i wierzymy, że zwiększona wielkość i skala są ważnymi czynnikami, które doprowadzą do poprawy wycen kopalin. Szacujemy, że STR jest obecnie notowany na poziomie ~5,4x 2023E EBITDA, czyli mniej więcej z połową dyskonta do średniej spółek mineralnych. Uważamy, że zwiększona wielkość i skala Sitio powinna zamknąć to dyskonto w wycenie, ponieważ nowy zespół zarządzający kontynuuje krystalizowanie nowej strategii wzrostu skoncentrowanej na rynku permskim,"

Schultz nie tylko przewiduje silną przyszłość, ale popiera swoje stanowisko ceną docelową na poziomie 43 dolarów, co oznacza 77% potencjał wzrostu w ciągu jednego roku. Natomiastśrednia cena docelowa na poziomie 35,28 USD sugeruje 45% potencjał wzrostowy w stosunku do obecnej ceny transakcyjnej.

NuStar Energy $NS-1.5%

W sektorze energetycznym działa NuStar - jeden z głównych operatorów rurociągów i magazynów cieczy w USA .

 • Sieć firmy NuStar, która obejmuje około 10 000 mil rurociągów oraz 63 terminale płynne i obiekty magazynowe dla ropy naftowej, produktów rafinowanych i paliw odnawialnych, obsługuje również amoniak i inne specjalistyczne płynne chemikalia.
 • Firma może pochwalić się 49 mln baryłek pojemności magazynowej w USA i Meksyku.
 • Przychody firmy wzrosły dzięki rosnącym cenom ropy naftowej i wyniosły 409,8 mln USD, co oznacza wzrost o 13% w ujęciu rocznym.
 • Pomimo dobrych wyników finansowych, NuStar zanotował w pierwszym kwartale ujemny zysk na akcję - stratę w wysokości 22 centów (Zarząd przypisał kwartalną stratę jednorazowemu obciążeniu gotówkowemu związanemu ze sprzedażą kanadyjskiego terminalu Point Tupper).
 • Dystrybuowalne przepływy pieniężne NuStar, które są wykorzystywane do finansowania wypłat dywidendy, wzrosły o 13% w ujęciu rocznym, podobnie jak wzrost przychodów, do 91 mln USD.
 • Dywidenda spółki, zadeklarowana na poziomie 40 centów na akcję, została wypłacona 13 maja i była dziewiątym z rzędu kwartałem, w którym dywidenda została utrzymana na dotychczasowym poziomie.
 • Roczna wypłata w wysokości 1,60 USD na akcję daje solidne 11,1%.
NuStar

Analityk Wells Fargo Michael Blum jest pod wrażeniem pozycji NuStar i pisze o spółce:

"NuStar jest kolejnym zagraniem na inflację, gdyż 95% jego rurociągu podlega taryfom regulowanym przez FERC (podlegającym korekcie o PPI), a ewentualne zmniejszenie wolumenu produktów rafinowanych w związku z destrukcją popytu powinno zostać zrównoważone przez prognozy inflacyjne. Aktywa wydobywcze Spółki w regionie Permian nadal się rozwijają, a podjęta niedawno inicjatywa zmniejszenia kosztów i nakładów inwestycyjnych o 50 mln USD powinna poprawić marże. Znacząca obecność NuStar na kalifornijskim rynku paliw odnawialnych powinna nadal dostarczać niskokosztowe projekty o wysokiej stopie zwrotu."

Cena docelowa Bluma wynosząca 18 dolarów sugeruje jego wiarę w 25% wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Średnia cena docelowa również znajduje się na poziomie 18 dolarów - podają analitycy.

Co sądzicie o tych nagłówkach ?

Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview