Under Armour - Dobre wyniki finansowe i strategiczne kroki ku lepszej przyszłości

- Marża brutto $UAA:

- IV kwartał roku obrotowego 2024Wzrost o 1,7% do 45%.

- Pełny rok podatkowy 2024Wzrost do 46,1%, co oznacza poprawę o 1,3%.

- Przyczyny poprawy: Obniżenie kosztów produktów i transportu dzięki usprawnieniom łańcucha dostaw.

- Czynniki negatywne: Wpływ kursów wymiany walut i zwiększone działania marketingowe skierowane bezpośrednio do konsumentów.

- Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne $UAA:

- Q4: Spadek o 5% do 546 mln USD.

- Rok fiskalny 2024: Spadek o 2% do 2,3 mld USD.

- Redukcja wydatków: Wskazuje na potencjalną poprawę wyników finansowych.

- Zarządzanie zapas ami$UAA:

- Koniec IV kwartału: Zapasy spadły o 19% do 958 mln USD, co wskazuje na aktywne zarządzanie zapasami.

- Pozycja gotówkowa i zadłużenie $UAA:

- Gotówka: 859 mln USD na koniec Q4.

- Zadłużenie: Brak zadłużenia w ramach kredytu odnawialnego.

- Kroki strategiczne $UAA:

- Odkup akcji: Ogłoszono nowy program odkupu akcji o wartości 500 mln USD, odzwierciedlający zaufanie do sytuacji finansowej spółki i jej perspektyw na przyszłość.

🌟 Under Armour wykazuje dobrą kondycję finansową oraz strategiczną poprawę marży i kosztów, wzmacniając swoją pozycję rynkową! 🏃‍♂️💪

UAA
$6.99 $0.00 +0.00%
Udostępnij

Produkty są świetne, ale jako inwestycja nie przemawiają do mnie. Gdybym miał wybrać coś z tej branży, byłoby to $NKE+1.7%, ale niedawno sprzedałem również tę spółkę.

Lubię ich produkty. Mam kilka sztuk w domu, ale niestety nie uważam ich akcji za atrakcyjne. W tym roku zarówno EPS, jak i sprzedaż powinny być niższe niż w ubiegłym roku, ale akcje już dość mocno spadły. Czy masz je w swoim portfelu?

Timeline Tracker Overview