3 akcje dywidendowe, które mają potencjał do osiągnięcia lepszych wyników niż S&P 500

Amerykański rynek akcji pozostaje w dobrej kondycji pomimo wyzwań gospodarczych, takich jak inflacja i niepewność geopolityczna. Indeksy takie jak S&P 500 i Wilshire 5000 odnotowują znaczne roczne wzrosty, co doprowadziło do presji na obniżenie stóp dywidend, przez co wiele akcji wydaje się przewartościowanych.

Mimo to na rynku pozostają akcje z ponadprzeciętnymi dywidendami i korzystnymi wycenami, które warto rozważyć. Wszystkie trzy akcje mogą stanowić atrakcyjne okazje inwestycyjne ze znacznym potencjałem w zakresie stopy dywidendy i wzrostu kapitału.

BankOZK $OZK+0.6%

Bank OZK, założony w 1903 r., jest jednym z wiodących banków w regionie. banków w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich kilku lat Bank OZK wykazywał stały wzrost, o czym świadczą ostatnie wyniki finansowe. W 2023 r. bank ogłosił, że jego łączne kredyty i depozyty wzrosła o 27%co wskazuje na silny wzrost popytu i zaufanie klientów. Ponadto wynik odsetkowy netto banku wzrósł o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim, co podkreśla jego zdolność do skutecznego zarządzania marżami odsetkowymi w trudnym środowisku gospodarczym.

Polityka dywidendowa Banku OZK jest kolejnym kluczowym elementem. Bank utrzymuje silny bilans, który pozwala mu na regularne zwiększanie dywidendy, która wyniosła już ponad 54 kwartały kolejnych kwartałów. Na początku 2024 r. Bank ogłosił kolejny kwartalny wzrost dywidendy do 38 centów na akcję, co oznacza wzrost o 2,7% w stosunku do poprzedniego kwartału i roczny wzrost o 11,8%. 11,8 %. Ten konsekwentny wzrost dywidendy jest odzwierciedleniem trwałych wyników finansowych i strategii skoncentrowanej na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

OZK

Bank OZK

OZK
$45.33 $0.28 +0.62%

OZK Bank inwestuje również w rozwój swojej działalności i innowacje technologiczneaby pozostać konkurencyjnym w coraz bardziej zdigitalizowanym środowisku bankowym. Niedawne uruchomienie nowych platform technologicznych i narzędzi bankowości cyfrowej ułatwia klientom dostęp do usług finansowych i poprawia komfort użytkowania. Ta technologiczna modernizacja powinna wesprzeć dalszy rozwój banku i wzmocnić jego pozycję rynkową.

Sonoco Products $SON+0.1%

Sonoco Products jest uznanym na całym świecie liderem w dziedzinie opakowań i produktów przemysłowych, dostarczając innowacyjne rozwiązania swoim klientom od ponad wieku. od ponad wieku. Założona w 1899 roku firma odnotowała w ubiegłym roku sprzedaż na poziomie prawie 7 miliardów dolarów, co potwierdza jej silną pozycję. Sonoco specjalizuje się w szerokiej gamie produktów, od opakowań konsumenckich po zastosowania przemysłowe, a jej produkty są wykorzystywane w różnych branżach, w tym spożywczej, farmaceutycznej i budowlanej.

W ostatnich latach firma Sonoco utrzymywała solidne wyniki finansowe i wzrost dywidendy, który utrzymuje się od 41 lat. przez 41 lat. Stawia to spółkę w gronie arystokratów dywidendowych, czyli grupy spółek z indeksu S&P 500, które co roku zwiększają swoje dywidendy od co najmniej 25 lat. co najmniej 25 lat.. Oprócz solidnej polityki dywidendowej Sonoco inwestuje również w innowacje i zrównoważony rozwój swoich produktów. W 2023 r. zainwestowała ponad 300 milionów dolarów w rozwój nowych technologii i zrównoważonych materiałów, chcąc wzmocnić swoją konkurencyjność i odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na ekologiczne rozwiązania opakowaniowe.

SON
$51.88 -$0.04 -0.08%

Kondycja finansowa Sonoco Products jest dodatkowo wspierana przez strategiczne podejście do przejęć i ekspansji. W ciągu ostatniej dekady firma Sonoco dokonała kilku kluczowych przejęć, które rozszerzyły jej portfolio produktów i obecność geograficzną. Na przykład w 2021 r. przejęcie spółki Can Packaging za 300 mln USD pozwoliło Sonoco wzmocnić swoją pozycję na europejskim rynku opakowań papierowych. Strategia ta nie tylko zwiększa przychody, ale także pozwala Sonoco zdywersyfikować źródła przychodów i złagodzić potencjalne ryzyko związane z wahaniami rynkowymi.

Bristol-MyersSquibb $BMY+0.6%

Bristol-Myers Squibb, główny gracz na rynku branży farmaceutycznej kontynuuje sprawdzoną ścieżkę innowacji i wzrostu, co odzwierciedlają jej ostatnie wyniki finansowe. W czwartym kwartale 2023 r. spółka odnotowała przychody w wysokości 11,48 mld euro co stanowi niewielki wzrost rok do roku. Wzrost ten wynikał głównie z wysokiej sprzedaży kluczowych leków, takich jak Revlimid, Opdivo i Eliquis, które utrzymały wysokie tempo wzrostu na rynkach światowych. Skorygowany zysk na akcję za kwartał wyniósł 1,70 USD, 12 centów powyżej szacunków rynkowych, choć nieznacznie spadł z 1,82 USD w poprzednim roku.

BMY
$42.64 $0.25 +0.59%
Fair Price: $52.22
Nilcrb: 85.52%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Całkowite roczne przychody Bristol-Myers Squibb w 2023 r. wyniosły 45 mld USD, co oznacza spadek o 2,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten jest częściowo spowodowany wyzwaniami i wygaśnięciem patentów na niektóre kluczowe leki. Bristol-Myers spodziewa się jednak, że nowych produktów i wskazania dla istniejących leków, które mają zostać zatwierdzone w nadchodzących latach, znacząco przyczynią się do ożywienia wzrostu przychodów i rentowności.

BMY
$42.64 $0.25 +0.59%

Pomimo tych wyzwań, Bristol-Myers Squibb pozostaje atrakcyjną inwestycją z punktu widzenia wyceny. Akcje spółki są notowane na poziomie około 6,7-krotności szacowanego zysku na akcję na 2024 r., co jest znacznie poniżej średniej Firma spodziewa się również, że skorygowany zysk na akcję za 2024 r. będzie mieścił się w przedziale od 7,10 do 7,40 USD, co wskazuje na potencjał do stabilnych stabilnych wyników finansowych.

Zastrzeżenie: Na Bulios znajdziesz wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, dlatego zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview