3 atrakcyjne akcje dywidendowe powyżej 8%

Nadchodząca era innowacji technologicznych i zmian w preferencjach konsumentów otwiera nowe możliwości wzrostu i rozwoju. Inwestorzy obserwują trendy i szukają firm, które są dobrze przygotowane na przyszłe wyzwania i możliwości. Dzięki strategicznemu planowaniu i inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę, firmy te stają się kluczowymi graczami i stanowią ekscytujące możliwości dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu i stabilności swoich inwestycji.

Obecnie trudno jest znaleźć akcje o znacznej rentowności, zwłaszcza gdy indeks taki jak S&P 500 generuje mniej niż 2% dywidendy. Jednak pomimo tych wyzwań istnieją spółki, które oferują dywidendy przekraczające 8%, co jest szczególnie atrakcyjne w dzisiejszym środowisku.

EnergyTransfer $ET+0.6%

Energy Transfer jest kluczowym graczem w Stanach Zjednoczonych. sektorze energetycznym sektorze energetycznym. Dzięki rozległemu portfelowi aktywów energetycznych i naciskowi na dywersyfikację, umacnia swoją pozycję wiarygodnego partnera w branży transportu gazu ziemnego i ropy naftowej. Firma może pochwalić się przychodami na poziomie 2,4 do 2,6 mld USD z inwestycji kapitałowych, podkreślając swoje zaangażowanie w rozwój i modernizację infrastruktury.

ET
$16.44 $0.09 +0.55%
Fair Price: $47.12
Shjxws: 75.54%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Dzięki pozytywnym perspektywom dla gazu ziemnego, który jest uważany za czystszą alternatywę dla węgla, firma Energy Transfer jako wiodący gracz w przejściu na energię odnawialną. Firma koncentruje się na swoich zaległościach, a jej dystrybucja ma być powyżej poziomów sprzed pandemii. Dzięki 8% stopie dywidendy, która jest dobrze pokryta przepływami pieniężnymi, Energy Transfer oferuje atrakcyjną okazję dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu.

ET
$16.44 $0.09 +0.55%
Target Price
15.38 (-6.45% Downside)

Energy Transfer realizuje strategię zrównoważonego wzrostu i dywersyfikacji. Dzięki inwestycjom w nowe technologie i infrastrukturę, firma jest przygotowana na przyszłe wyzwania i możliwości w dynamicznym środowisku sektora energetycznego. Dzięki wizji przyszłości i jasnej strategii, Energy Transfer jest atrakcyjnym długoterminowym długoterminowym celem inwestycyjnym dla tych, którzy chcą wejść do świata energii.

AltriaGroup $MO+0.2%

Altria Group wyróżnia się jako stabilny filar w branży tytoniowej. branży tytoniowej branży tytoniowej. Z ponad 50-letnią historią wzrostu dywidend i ekskluzywnym rankingiem wśród Królów Dywidend, Altria stanowi niezawodną inwestycję dla inwestora długoterminowego. Posiada już ponad 40% udziału w amerykańskim biznesie papierosowym, co wyraźnie ilustruje jej dominację.

MO

Altria

MO
$49.45 $0.12 +0.24%
Fair Price: $19.55
Tickbb: 52.46%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Pomimo wyzwań związanych ze spadkiem liczby palaczy, Altria reaguje innowacyjnie i dywersyfikuje swoje portfolio. Inwestycje w produkty bezdymne, takie jak przejęcie NJOY, pokazują odważny krok w kierunku przyszłego wzrostu. Przy oczekiwanych wydatkach kapitałowych w wysokości 2,4 miliarda dolarów w tym roku, firma wyraźnie demonstruje swoje zaangażowanie w inwestowanie w innowacje i utrzymanie swojej pozycji.

MO

Altria

MO
$49.45 $0.12 +0.24%
Target Price
50.6 (+2.33% Upside)

Altria szczyci się nie tylko wypłatą dywidendy, ale także atrakcyjnymi stopami zwrotu dla inwestorów. Z oczekiwaną stopą zwrotu na poziomie około 9% i docelowym wskaźnikiem wypłaty dywidendy wynoszącym 80 % rocznego skorygowanego EPSspółka zapewnia stabilne zyski, jednocześnie koncentrując się na zrównoważonym wzroście.

BCE $BCE-0.4%

BCE, kamień węgielny kanadyjskiego rynku telekomunikacji i sektora mediów. Dzięki długiej historii świadczenia usług komunikacyjnych i wsparcia dla klientów indywidualnych, małych firm i dużych korporacji, BCE zbudowało silną pozycję. Firma może pochwalić się wolnymi przepływami pieniężnymi 1 mld USD na koniec ostatniego kwartału 2023 r., co wyraźnie ilustruje jej stabilność finansową i elastyczność.

BCE

BCE Inc.

BCE
$33.21 -$0.12 -0.36%
Fair Price: $81.94
Yhlewr: 04.13%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

BCE przygotowuje się na nadchodzącą erę 5G , aby ulepszyć swoją infrastrukturę i zapewnić swoim klientom zaawansowane usługi . Wydając środkina inwestycje kapitałowe wspierające tę inicjatywę, firma przygotowuje się na przyszłe zapotrzebowanie na szybką i niezawodną łączność internetową. Dzięki perspektywom poprawy wolnych przepływów pieniężnych w nadchodzących latach, firma jest dobrze przygotowana do długoterminowego wzrostu i zrównoważonego rozwoju.

BCE

BCE Inc.

BCE
$33.21 -$0.12 -0.36%
Target Price
50.95 (+53.42% Upside)

BCE szczyci się konkurencyjną dywidendą, która jest wspierana przez dobre wyniki finansowe. Niedawny wzrost kwartalnej dywidendy o 3,1% jest dowodem na to, że spółka koncentruje się na tworzeniu wartości dla swoich akcjonariuszy. Pomimo pewnych wyzwań w przeszłości, BCE utrzymuje stopę dywidendy na poziomie ok. 8,4 %co czyni ją atrakcyjnym celem dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu i wzrostu.

Zastrzeżenie: na Bulios znajdziesz wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, dlatego zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview