Czy Colt CZ z rentownością dywidendową na poziomie prawie 5% jest wysokiej jakości akcją do budowania dochodu pasywnego…

Colt CZ, dawna czeska fabryka broni, cieszy się dużą popularnością wśród czeskich inwestorów. Na praskiej giełdzie pojawiła się dopiero w 2020 roku, ale historia marki sięga 1936 roku. Colt został nawet założony w 1836 roku. Jak wyglądają wyniki finansowe firmy zbrojeniowej Colt CZ?

Legendarny pistolet Colt 1911, którego produkcja od zeszłego roku znajduje się pod kciukiem czeskiego koncernu zbrojeniowego.

Podstawowe informacje

Wraz ze swoimi spółkami zależnymi firma zajmuje się produkcją, zakupem i sprzedażą broni palnej, amunicji i akcesoriów taktycznych w Czechach, Stanach Zjednoczonych, Europie, Afryce, Azji i na świecie. Zajmuje się również wynajmem nieruchomości, handlem materiałami wojskowymi, produkcją zespołów lunet karabinowych oraz prowadzeniem akademii strzeleckiej do szkolenia strzelców sportowych i agencji rządowych.

W 2021 roku czeska jeszcze wtedy Grupa Zbrojeniowa kupiła za 220 milionów dolarów amerykańską firmę Colt's Manufacturing Company, producenta legendarnego karabinu Colt 1911. Następnie, w kwietniu tego roku, zmieniono nazwę z Česká zbrojovka na Colt CZ Group.

Rozwój cen akcji w tym roku, źródło: Yahoo Finance

Wyniki finansowe

Spółka jest obecnie notowana po 541 CZK za akcję, co oznacza wzrost o 6,5% od początku roku, kiedy cena wynosiła 506 CZK. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi obecnie 18,45 mld CZK. Wskaźnik dividend yield wynosi obecnie 4,62%. PE za ostatnie 12 miesięcy wynosi 17,7.

Firma zarobiła w sumie 10,861 mld CZK na rok 2021, co stanowi ładny wzrost o 55,99% w stosunku do roku 2020. Ale jeszcze bardziej pozytywny jest regularny wzrost tej metryki o co najmniej 11% za każdym razem w ciągu ostatnich 4 lat. Firma zarobiła w zeszłym roku 4,289 mld CZK zysku brutto, co stanowi poprawę o prawie 50%. Tym samym regularnie rośnie również zysk brutto. Możemy jednak zauważyć, że marża brutto wykazuje tendencję spadkową, co jest spowodowane wzrostem kosztów. Tak czy inaczej, marża nadal wynosi prawie 40%, co nie jest złe. Regularnie rośnie też EBITDA, w tym roku osiągnęła 1,734 mld CZK, ale była to najniższa marża w ciągu ostatnich 5 lat. Spółka od dłuższego czasu jest rentowna, generując w ubiegłym roku ponad 760 mln CZK, przewyższając w 2019 roku swój najlepszy dotychczasowy rok.

Źródło.

W raporcie rocznym patrzyłem na to, ile przychodów płynie do firmy w ujęciu geograficznym. Suma przychodów różni się nieco od danych Koyfina, ale tylko nieznacznie. Tutaj chciałbym wskazać przede wszystkim na umocnienie pozycji firmy w Kanadzie, Czechach, ale także w Afryce czy Azji. Firma osiągnęła w tych regionach wysoki wzrost przychodów na poziomie 471%, 152%, 86% lub 82%. To pokazuje potencjał, w którym firma może się jeszcze rozwijać. Największa sprzedaż jest jednak bez wątpienia generowana w USA, a konkretnie 6,248 mld CZK, co stanowi 58% udziału w całej sprzedaży. Na poniższym zrzucie ekranu możemy zauważyć, że sprzedaż wzrosła we wszystkich regionach, co jest zdecydowanie pozytywne.

Źródło: coltczgroup.com

Z bilansu dowiadujemy się, że w ubiegłym roku firma posiadała aktywa o łącznej wartości 17,013 mld C$, co oznacza wzrost rok do roku o 93,85%, w roku 2020 aktywa te wynosiły "tylko" 8,777 mld C$. Ten skok był wyraźnie spowodowany przejęciem Colta, które nastąpiło właśnie w 2021 roku. W ślad za tym, pozycją, która wzrosła najbardziej była Wartość firmy, czyli część ceny nabycia, która jest większa niż suma wartości godziwej netto wszystkich aktywów nabytych w ramach przejęcia i zobowiązań przejętych w procesie. Skokowo wzrosła również pozycja Oher Intangibles, czyli wartości niematerialne i prawne, takie jak zastrzeżone technologie, prawa autorskie czy patenty.

Źródło: koyfin

Wolne przepływy pieniężne (FCF) wyniosły w ubiegłym roku ₹889,7 mln, co oznacza spadek o 29% z ₹1,258 mld w 2020 r. Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę, że w 2019 roku wolne przepływy pieniężne wyniosły jedynie ₹230,8 mln. Spółka jest w stanie generować wystarczająco dużo wolnej gotówki na bieżąco, to jest pozytyw. Problemem na pierwszy rzut oka może być zadłużenie długoterminowe, które wzrosło do 4,973 mld koron. Było to spowodowane przejęciem firmy Colt. Spodziewam się, że spółka będzie stopniowo zmniejszać to zadłużenie, do czego z pewnością ma przesłanki, więc nie powinno być ono istotną przeszkodą w dalszym rozwoju.

Dywidendy

O buybackach nie wspomnę, bo spółka jest na giełdzie dopiero od niedawna i jak na razie jakiekolwiek buybacki etra nie miałyby sensu. Ponadto, jak wiadomo, czeskie i europejskie firmy nie stosują zbytnio buybacków, a szkoda.

Wskaźnik wypłaty za ostatnie 12 miesięcy wynosi 24,54%, co jest dobrym wynikiem. Pokazuje to, że spółka zatrzymuje ponad trzy czwarte wypracowanych zysków i nadal jest w stanie wypłacać solidną dywidendę. Spółka wznowiła wypłatę zaraz po wejściu na giełdę w 2021 roku na poziomie C$7,5 za akcję, która w tym roku została zwiększona do C$25 za akcję. Jako spółka giełdowa wypłacała do tej pory dywidendę tylko raz w roku, ale być może w którymś momencie doczekamy się większej częstotliwości.

Podsumowanie

Praska giełda oferuje niezaprzeczalnie ciekawe możliwości, a Colt CZ jest z pewnością jedną z nich. Przemysł zbrojeniowy jest sam w sobie bardzo lukratywnym segmentem i choć może nie wszystkim się to podoba, zawsze będzie popyt na ich produkty. Osobiście nie rozważam jeszcze otwarcia pozycji, ale ta spółka na pewno znajdzie się na mojej liście obserwacyjnej.

Jak ci się podoba ta firma? Czy jest coś, na co zwróciłby Pan uwagę, jeśli chodzi o wyniki finansowe tutaj? 🤔

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.
Udostępnij

Jeszcze brak komentarzy
Timeline Tracker Overview